Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu thông báo nhắc nợ / đòi nợ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo đòi nợ / nhắc nợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xem xét việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tạm trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tạm trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy báo tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy báo tử theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin hồi hương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin hồi hương theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự (Mẫu 2c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169