1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Đất đai
 • Mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất

  Mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất

  • 22/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về mẫu phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất bao gồm các thông tin về tên thửa đất, đơn vị đo đạc, người sử dụng đất, tình hình sử dụng và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

  Chi tiết
 • Mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo

  Mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo

  • 01/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo (Mẫu số 07/ĐK) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

  Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tặng cho đất đai có điều kiện là việc bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Vậy hợp đồng tặng cho đất đai có điều kiện được trình bày như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

  Chi tiết
 • Hướng dẫn điều tờ khai đăng ký biến động đất đai theo mẫu

  Hướng dẫn điều tờ khai đăng ký biến động đất đai theo mẫu

  • 16/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai được sử dụng khi người sử dụng đất có nhu cầu đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số vấn đề về việc sử dụng đất của bản thân hoặc gia đình mình. Đối với một số loại mẫu văn bản thì việc điền các thông tin cũng gây nhiều khó khăn cho người sử dụng đất.

  Chi tiết
 • Mẫu bản mô tả ranh giới mốc đất, thửa đất

  Mẫu bản mô tả ranh giới mốc đất, thửa đất

  • 09/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo quy định pháp luật. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất có ý nghĩa đối với người sử dụng đất và cơ quan hành chính nhà nước. Để tìm hiểu về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

  Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

  • 03/04/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  • 27/06/2018
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Phụ lục 4.1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu giấy guyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

  Mẫu giấy guyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

  • 04/04/2017
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy guyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 03-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính

  Mẫu biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính

  • 29/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính (phụ lục 14) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu sổ mục kê đất đai

  Mẫu sổ mục kê đất đai

  • 29/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn xin giao lại đất (Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

  Mẫu đơn xin giao lại đất (Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

  • 29/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin giao lại đất (Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn khiếu nại hành vi xử phạt vi phạm hành chính trái luật

  Mẫu đơn khiếu nại hành vi xử phạt vi phạm hành chính trái luật

  • 29/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn khiếu nại hành vi xử phạt vi phạm hành chính trái luật theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết