Biểu mẫu Thủ tục về Đất đai

Chuyên mục Biểu mẫu - Thủ tục về Đất đai được Luật Minh Gia cung cấp và cập nhật thường xuyên theo quy định pháp luật để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng.

Tư vấn pháp Luật Đất đai qua Email

Công ty Luật Minh Gia tư vấn pháp luật Đất đai cho cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước - Luật sư hỗ trợ tư vấn luật đất đai qua Email, qua điện thoại và liên hệ trực tiếp cụ thể, đối với dịch vụ tư ...

Chi tiết >>

Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai tại Công ty Luật Minh Gia được Luật sư thực hiện nhằm giải quyết mọi vướng mắc của cá nhân, tổ chức quy định pháp luật. Chúng tôi tư vấn giải ...

Chi tiết >>

Tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Tìm luật sư tư vấn luật Đất đai là câu hỏi sẽ đặt ra khi bạn, người thân hoặc gia đình mình có vướng mắc về Đất đai, Nhà ở, Thủ tục đất đai, Tranh chấp đất đai, Thừa kế đất đai, quyền sử dụng đất đai ...

Chi tiết >>

Hướng dẫn điều tờ khai đăng ký biến động đất đai theo mẫu

Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai được sử dụng khi người sử dụng đất có nhu cầu đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số vấn đề về việc sử dụng đất của bản thân hoặc gia đình mình. Đối với ...

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

Tặng cho đất đai có điều kiện là việc bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Vậy hợp đồng tặng cho đất đai có điều kiện được trình ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy guyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy guyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 03-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 04-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại (Mẫu số 02-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (mẫu số 14) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản (Mẫu 32) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Phụ lục 4.1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng ...

Chi tiết >>

Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của ủy viên phản biện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của ủy viên phản biện (Phụ lục 4.5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (mẫu số 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua nhà, đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua nhà, đất theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ nông thôn theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấp phép di dời công trình

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấp phép di dời công trình theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xây dựng tạm áp dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xây dựng tạm áp dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169