Mẫu sổ mục kê đất đai
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu sổ mục kê đất đai

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính

Biên bản bàn giao mốc địa chính - Mốc địa chính là tài sản Quốc gia, mọi tổ chức, công dân đều có quyền sử dụng mốc vào mục đích đo đạc và có trách nhiệm bảo vệ theo quy định của pháp luật

Chi tiết
Đăng ký tư vấn