Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp thực tế.
 

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau ...

Chi tiết >>

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo quy định pháp luật ...

Chi tiết >>

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về đăng ký đất đai

Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia ...

Chi tiết >>

Quyết định 2218/QĐ-TTg về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 2218/QĐ-TTg về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết >>

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc thành lập 94 thôn, tổ dân phố mới, gồm 26 thôn và 68 tổ dân phố, cụ thể như sau

Chi tiết >>

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

Chi tiết >>

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 về Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Chi tiết >>

Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật hình sự 2015

Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật hình sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 59/NQ-CP Về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật trong các ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2015,

Chi tiết >>

Nghị quyết 96/2015/QH13 về phòng chống oan san và bồi thường cho người bị thiệt hại

Nghị quyết 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 về tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Chi tiết >>

Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Chi tiết >>

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố ở hà nội

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2015 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố hà nội

Chi tiết >>

Nghị quyết số 41/NQ-CP về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi bổ sung quy định về án phí, lệ phí tòa án

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169