Nghị quyết - Nghị quyết liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch. Mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào trường hợp thực tế.
 
Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND

Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2016 về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Chi tiết >>

Nghị quyết 07c/NQ-BCH về Chất lượng bữa ca của người lao động

Nghị quyết 07c/NQ-BCH về Chất lượng bữa ca của người lao động

Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25 tháng 02 năm 2016 về Chất lượng bữa ca của người lao động, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 2218/QĐ-TTg về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 2218/QĐ-TTg về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 2218/QĐ-TTg về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết >>

Nghị quyết 101/2015/QH13 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Nghị quyết 101/2015/QH13 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Nghị quyết 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Chi tiết >>

Nghị quyết số 98/2015/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Nghị quyết số 98/2015/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Chi tiết >>

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc thành lập 94 thôn, tổ dân phố mới, gồm 26 thôn và 68 tổ dân phố, cụ thể như sau

Chi tiết >>

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

Chi tiết >>

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016 với những nội dung chính như sau

Chi tiết >>

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 về Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội như sau:

Chi tiết >>

Nghị quyết 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị quyết 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Chi tiết >>

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Chi tiết >>

Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị quyết số 1074/2015/UBTVQH13 Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết số 1074/2015/UBTVQH13 Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia

Nghị quyết số 1074/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015 Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia

Chi tiết >>

Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật hình sự 2015

Nghị quyết 109/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật hình sự 2015

Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành bộ luật hình sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự 2015

Chi tiết >>

Nghị quyết số 85/NQ-CP Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la

Nghị quyết số 85/NQ-CP Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la

Nghị quyết số 85/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la về các dự án Hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018

Chi tiết >>

Nghị quyết 101/2015/QH13 về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Nghị quyết 101/2015/QH13 về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Nghị quyết 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội

Chi tiết >>

Nghị quyết 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các CT mục tiêu quốc gia GĐ 2016-2020

Nghị quyết 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các CT mục tiêu quốc gia GĐ 2016-2020

Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1