Luật Du lịch năm 2017 cập nhật mới nhất 2023
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Du lịch năm 2017 cập nhật mới nhất 2023

Luật Du lịch 2017 cập nhật mới nhất 2023 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Chi tiết
Luật Hàng hải số 40/2005/QH11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11

Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 - Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải

Chi tiết
Luật Thủy sản số 17/2003/QH11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 - Áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chi tiết
Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13 - Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

Chi tiết
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

Chi tiết
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập,... Luật này quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Chi tiết
Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook