1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 4.  › 
 5. Luật
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

  Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự)...

  Chi tiết
 • Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

  • 28/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Chi tiết
 • Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

  Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  Chi tiết
 • Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

  Chi tiết
 • Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

  Chi tiết
 • Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

  Chi tiết
 • Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  Chi tiết