Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (Phụ lục 06)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (Phụ lục 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 07a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 07a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (Phụ lục 7c)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (Phụ lục 7c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe (Phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4c)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo sức khỏe chiến sĩ mới sau khám phúc tra và giám sát HIV, ma tuý

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo sức khỏe chiến sĩ mới sau khám phúc tra và giám sát HIV, ma tuý (mẫu 4d) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia (Mẫu số 02) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (Phụ lục số 1)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (Phụ lục số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định quy định gián tiếp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Quyết định quy định gián tiếp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Quyết định quy định trực tiếp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169