Biểu mẫu Thủ tục về Thuế

Chuyên mục Biểu mẫu, Thủ tục về lĩnh vực Thuế được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính trong lĩnh vực pháp luật Thuế cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.
 

Luật sư tư vấn pháp luật về Thuế

Tư vấn luật thuế - Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tài chính..., Công ty Luật Minh Gia đưa ra dịch vụ tư vấn pháp luật về ...

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn pháp luật tài chính ngân hàng

Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng, tư vấn thuế - ngân hàng, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến ngân hàng với đội ngũ luật sư có chuyên môn thực hiện tư vấn

Chi tiết >>

Tư vấn pháp luật về Thuế trực tuyến

Tư vấn pháp luật Thuế qua tổng đài điện thoại 19006169 là dịch vụ tư vấn trực tuyến của Luật Minh Gia, với mục đích tư vấn pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính về Thuế cho khách hàng là doanh ...

Chi tiết >>

Giải đáp một số vướng mắc liên quan tới thuế TNCN?

Đổi thẻ căn cước thì thay đổi thông tin thuế TNCN? Chuyển sang công ty mới có phải đăng ký lại giảm trừ gia cảnh không? Quyết toán thuế TNCN với những cá nhân làm việc tại 2 công ty trở lên? Hướng dẫn ...

Chi tiết >>

Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng ...

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử (Mẫu số: 01/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử qua NHTM (Mẫu số: 04/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận nộp thuế điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận nộp thuế điện tử (Mẫu số: 05/TB-TĐT) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Mã hóa đơn của cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Mã hóa đơn của cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo quyết toán đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng (Mẫu B2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực xuất bản theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hình thức nhận thông báo từ cơ quan thuế qua thư điện tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hình thức nhận thông báo từ cơ quan thuế qua thư điện tử theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người ...

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai lệ phí trước theo mẫu số 02/LPTB

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai lệ phí trước theo mẫu số 02/LPTB theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169