Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 

Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Chi tiết >>

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chi tiết >>

Nghị định 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Chi tiết >>

Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chi tiết >>

Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Chi tiết >>

Nghị định 107/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Chi tiết >>

Nghị định 106/2017/NĐ-CP về thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác ...

Chi tiết >>

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Chi tiết >>

Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định 102/2017/NĐ-CP Nghị định này quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp ...

Chi tiết >>

Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết >>

Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết >>

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Chi tiết >>

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật ...

Chi tiết >>

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi Tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 quy định chi Tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Chi tiết >>

Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Chi tiết >>

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Chi tiết >>

Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chi tiết >>

Nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi tiết >>

Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định các danh Mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định các danh Mục chất ma túy và tiền chất ma túy

Chi tiết >>

Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169