Nghị định số 02/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán NN
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 02/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán NN

Nghị định số 02/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước

Chi tiết
Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân

Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 quy định nguyên tắc, tổ chức và nội dung hoạt động phòng không nhân dân; chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác phòng không nhân dân.

Chi tiết
Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động củ
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động củ

Luật Minh Gia cung cấp Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đo
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đo

Luật Minh Gia cung cấp Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Hỏi tư vấn qua điện thoại