Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về An ninh trật tự - an toàn xã hội
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC về An ninh trật tự - an toàn xã hội

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); quản lý phát triển nhà và công sở.

Chi tiết
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 quy định những vấn đề gì của đất đai? Những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất,.. được quy định như thế nào? Các thủ tục hành chính mà người sử dụng đất cần làm khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất?

Chi tiết
Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

Nghị định này quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức chào bán), cụ thể:

Chi tiết
Gọi: 0971.166.169