Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.
 
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Luật Minh Gia được thực hiện theo quy trình và phương thức chung. Được áp dụng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân... và bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luật sư tranh tụng trong vụ án kinh tế (kinh doanh thương mại) là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh Gia, luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh – thương mại như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp 19006169

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp 19006169

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài 1900 6169 và 1900 6160– Luật Minh Gia tư vấn luật Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan cho cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Doanh nghiệp thực hiện.

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê / cho thuê văn phòng song ngữ (Anh - Việt)

Mẫu Hợp đồng thuê / cho thuê văn phòng song ngữ (Anh - Việt)

Hợp đồng thuê hoặc cho thuê nhà hoặc văn phòng bản song ngữ (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) bao gồm thông tin địa điểm thuê, bên thuê, bên cho thuê nhà, văn phòng, giá thuê, thời hạn thuê và phương thức thanh toán...cụ thể như mẫu sau sau:

Chi tiết >>

Mẫu chỉ thị của Tổng giám đốc (giám đốc)

Mẫu chỉ thị của Tổng giám đốc (giám đốc)

Nọi dung chỉ thị của Tổng giám đốc (giám đốc) bao gồm các thông tin về đánh giá kết quả, nhiệm vụ hoàn thành, kiến nghị lãnh đạo và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu cam kết bảo mật thông tin

Mẫu cam kết bảo mật thông tin

Nội dung cam kết bao gồm các thông tin về người cam kết, thông tin công ty, nội dung cam kết và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

Mẫu tờ trìng đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức giám đốc và hướng dẫn liên quan để quý khách hàng tham khảo như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu

Mẫu giấy đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu giấy đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đăng ký niêm yết trái phiếu

Mẫu giấy đăng ký niêm yết trái phiếu

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu giấy đăng ký niêm yết trái phiếu để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng

Mẫu giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu giấy đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

Mẫu giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Mẫu Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu công văn về việc công nhận giám đốc

Mẫu công văn về việc công nhận giám đốc

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu công văn về việc công nhận giám đốc để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu (trái phiếu) trên sở GD chứng khoán

Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu (trái phiếu) trên sở GD chứng khoán

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu (trái phiếu) trên sở giao dịch chứng khoán để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán

Mẫu bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán Ban hành kèm theo Thông tư số 202 /2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản cáo bạch niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán trên sở GD chứng khoán

Mẫu bản cáo bạch niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán trên sở GD chứng khoán

Công ty Luật Minh Gia cung cấp mẫu bản cáo bạch niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán trên sở GD chứng khoán để quý khách hàng tham khảo, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh

Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh để quý khách hàng tham khảo

Chi tiết >>

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo được quy định và hướng dẫn áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản kiểm phiếu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh được hướng dẫn áp dụng theo mẫu sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu

Mẫu đơn đề nghị cho phép nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu sử dụng cho lực lượng vũ trang nước ngoài, cụ thể như sau

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo được quy định và hướng dẫn áp dụng theo mẫu cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng được hướng dẫn áp dụng theo quy định tại mẫu sau:

Chi tiết >>

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm (Phỏng vấn ngay sau khi chuyển muỗi về phòng theo dõi muỗi chết) được hướng dẫn áp theo mẫu như sau:

Chi tiết >>