Tạm ứng là gì? Giấy đề nghị tạm ứng gồm nội dung gì?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tạm ứng là gì? Giấy đề nghị tạm ứng gồm nội dung gì?

Tạm ứng là việc doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng một khoản tiền hoặc vật tư do để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc tạm ứng theo hợp đồng? Thủ tục tạm ứng được thực hiện như thế nào? Trách nhiệm của người nhận tạm ứng như thế nào? Công ty Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn (phụ lục số 2) được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu giấy chứng nhận lưu hành
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận lưu hành (Phụ lục số 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết