Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết
Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhậ
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhậ

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook