Khai nhận thừa kế khi có người thừa kế chưa thành niên thế nào?
Tuấn Luật sư

Khai nhận thừa kế khi có người thừa kế chưa thành niên thế nào?

Thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế là thủ tục bắt buộc để chuyển quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người được hưởng thừa kế là người chưa thành niên, vậy quy định pháp luật về việc hưởng thừa kế đối với trường hợp này như thế nào? Nếu có vướng mắc về vấn để này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

Chi tiết
Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Tuấn Luật sư

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư này hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và quản lý sức khỏe công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ; quân nhân dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

Chi tiết