Biểu mẫu Thủ tục về Hình sự

Chuyên mục Biểu mẫu về Hình sự được cập nhật và cung cấp các loại biểu mẫu và thủ tục trong lĩnh vực hình sự, nội dung được cập nhật thường xuyên để người dùng nghiên cứu, tham khảo.
 
Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tranh tụng (tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp) là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh gia, với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tâm với công việc. Nội dung dịch vụ luật sư Công ty Luật Minh Gia cung cấp cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn pháp Luật Hình sự qua Email

Tư vấn pháp Luật Hình sự qua Email

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật Hình sự vui lòng gửi đề nghị tư vấn, thắc mắc pháp lý qua Email, liên hệ điện thoại hoặc trực tiếp - Luật Minh Gia cam kết giải đáp tất cả vướng mắc trong thời gian nhanh nhất.

Chi tiết >>

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến

Tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6169 là hoạt động tư vấn trọng tâm của Luật Minh Gia, nhằm phổ biến kiến thức pháp luật hình sự, trợ giúp pháp lý trước tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quan sự trong thời gian học

Mẫu đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quan sự trong thời gian học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quan sự trong thời gian học theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 08) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 07) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mẫu bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 03a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mẫu kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 08a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình

Mẫu kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình (Mẫu số 08b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Mẫu đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 16) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định có quyết định trưng cầu (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định có quyết định trưng cầu (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo trưng cầu)

Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo trưng cầu)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo trưng cầu (Mẫu số 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu (Mẫu số 9) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám định (Mẫu số 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo yêu cầu

Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo yêu cầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giám định pháp y tâm thần dùng cho giám định theo yêu cầu (Mẫu số 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện

Mẫu phiếu theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện

Mẫu phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats( các chất dạng thuốc phiện) được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu theo dõi tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS)

Mẫu phiếu theo dõi tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS)

Mẫu phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS) được hướng dẫn áp dụng theo biểu mẫu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính

Mẫu Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số: .../QĐ-TGTV ngày ….. tháng …… năm. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>