Nguyễn Nhàn

Biển số định danh là gì? Thủ tục đăng ký biển số định danh?

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, trong đó có nhiều điểm nổi bật quy định về biển số định danh. Song hiện nay, nhiều bạn đọc vẫn chưa hiểu rõ quy định về biển số định danh là gì, thủ tục cấp, đăng ký biển số xe định danh ra sao. Do vậy, Luật Minh Gia sẽ cung cấp tới bạn đọc các thông tin về biển số định danh thông qua bài viết dưới đây.

1. Biển số định danh là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA định nghĩa về biển số định danh như sau:Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.”

Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh không phải số căn cước công dân hay mã định danh.

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thể tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

2. Thủ tục cấp, đăng ký biển số định danh

Khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về kê hai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công). Chủ xe sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Như vậy, khi đăng ký xe mới, chủ thể có thể đăng ký trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công.

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công và kê khai thông tin trong giấy khai đăng ký xe.  Sau đó, chủ xe ký số vào giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Cơ quan đăng ký xe sẽ thông báo lịch hẹn giải quyết hồ sơ thông qua địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại.

Bước 2: Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe theo quy định. Lúc này chủ xe cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và ký giấy khai đăng ký xe. Ngoài ra, chủ xe cần nộp các giấy tờ theo quy định như giấy tờ của chủ xe, tờ khai nguồn gốc ô tô, gắn máy, giấy tờ mua bán...

Bước 3: Cán bộ đăng ký xe tiến hành kiểm tra hồ sơ xe và kiểm tra thực tế để đảm bảo tính hợp lệ.

Bước 4: Chủ xe nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký và tiến hành nộp lệ phí đăng ký xe.

Trong trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công thì chủ xe làm thủ tục kê khai trực tiếp. Về thủ tục cấp biển số định danh, chủ xe cư trú ở địa phương nào thì đăng ký biển số định danh tại địa phương đó. Đây là một điểm mới của thông tư khi trước đây người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký thường trú.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe theo quy định: Giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (nếu có), chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ nguồn gốc của xe.

Bước 2: Chủ xe mang hồ sơ và xe đến làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 3: Bấm nút cấp biển số; nhận giấy hẹn; nộp lệ phí đăng ký xe theo quy định.

Bước 4: Nhận biển số.

Bước 5: Nộp lại giấy hẹn và nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe.

3. Thời hạn cấp biển số định danh

Về thời hạn giải quyết đăng ký, Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau:

“1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện xác minh theo quy đinh tại khoản 2 Điều này.

2. Thời hạn xác minh việc mất giấy chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

4. Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu gia, cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

4. Biển số định danh bị thu hồi trong trường hợp nào?

Thông tư mới có hiệu lực thì trong một số trường hợp biển số định danh của chủ xe sẽ bị thu hồi. Cụ thể, theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định biển số định danh của chủ xe sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng.

- Trường hợp xe hư hỏng.

- Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe.

Biển số định danh sẽ bị cơ quan đăng ký xe thu hồi và sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bị cơ quan đăng ký xe thu hồi.

Nếu quá thời hạn 05 năm kể trên mà chưa thực hiện đăng ký cho xe khác thì biển số định danh của chủ xe sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Những quy định mới về biển số định danh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân cũng như cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, đối với người dân: khi bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ để đăng ký cho xe khác; chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó...Còn đối với công tác quản lý phương tiện: thực hiện biển số định danh giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý hiệu quả các phương tiện tham gia giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông nhanh chóng, giảm gian lận và sai phạm trong đăng ký và chuyển quyền sở hữu xe.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng