Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy danh sách các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội nhận hỗ trợ tiền điện (Mẫu số 4)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy danh sách các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội nhận hỗ trợ tiền điện (Mẫu số 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu Giấy danh sách phân công kiểm định viên

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy danh sách phân công kiểm định viên (Mẫu sô 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản ( Mẫu số 31/PYC) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Giấy hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho phòng công chứng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho phòng công chứng theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu Giấy biên bản làm việc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy biên bản làm việc (Mẫu số 05-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (Mẫu số 01-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua ( Mẫu số 06) theo quy định pháp ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp Đại học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp Đại học (phụ lục 03) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ gốc cấp bằng tiến sĩ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ gốc cấp bằng tiến sĩ (phụ lục 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của ủy ban Nhân dân cấp huyện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của ủy ban Nhân dân cấp huyện (Phụ lục 5.6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Mẫu lý lịch hành nghề lái xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu lý lịch hành nghề lái xe (phụ lục 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin tách hộ khẩu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin tách hộ khẩu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu lý lịch tự thuật

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu lý lịch tự thuật (phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng (Mẫu B3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký hoạt động tôn giáo

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu B5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169