Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Nghị định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chi tiết >>

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết >>

Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP Ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

Chi tiết >>

Thông tư số 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư số 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chi tiết >>

Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Chi tiết >>

Luật báo chí 103/2016/QH13 năm 2016

Luật báo chí 103/2016/QH13 năm 2016

Luật báo chí 103/2016/QH13 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí

Chi tiết >>

Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc...

Chi tiết >>

Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016

Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016

Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế năm 2016 như sau:

Chi tiết >>

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân

Chi tiết >>

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Chi tiết >>

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016 quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế.

Chi tiết >>

Thông tư 141/2016/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

Thông tư 141/2016/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ

Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ, như sau

Chi tiết >>

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết >>

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định 138/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Chi tiết >>

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Thông tư 134/2016/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư 134/2016/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư 134/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chi tiết >>

Nghị định 135/2016/NĐ-CP bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 135/2016/NĐ-CP bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi tiết >>