1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  • 01/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  Chi tiết
 • Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  • 21/11/2020
  • Minh Anh

  Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  Chi tiết
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

  Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự)...

  Chi tiết
 • Khai nhận thừa kế khi có người thừa kế chưa thành niên thế nào?

  Khai nhận thừa kế khi có người thừa kế chưa thành niên thế nào?

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế là thủ tục bắt buộc để chuyển quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người được hưởng thừa kế là người chưa thành niên, vậy quy định pháp luật về việc hưởng thừa kế đối với trường hợp này như thế nào? Nếu có vướng mắc về vấn để này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

  Chi tiết
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

  • 13/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 quy định những vấn đề gì của đất đai? Những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất,.. được quy định như thế nào? Các thủ tục hành chính mà người sử dụng đất cần làm khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất?

  Chi tiết
 • Bảng giá đất tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019

  Bảng giá đất tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019

  • 18/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bảng giá đất là một văn bản trong đó ghi nhận thông tin về giá đất cụ thể của một tỉnh, làm căn cứ để tính giá bồi thường, thu hồi đất, chuyển mục đích sử đụng đất… và nhiều vấn đề khác có liên quan.

  Chi tiết
 • Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

  Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

  • 20/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

  Chi tiết
 • Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016

  Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016

  • 01/01/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy do theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng t

  Chi tiết
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016

  Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016

  • 01/01/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia cung cấp Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Chi tiết
 • Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

  Chi tiết
 • Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất

  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014

  Chi tiết