Biểu mẫu Thủ tục Lao động

Chuyên mục Biểu mẫu, Thủ tục về Lao động - Bảo hiểm được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Lao động, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.
 

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Đối với lĩnh vực pháp luật Lao động Luật Minh Gia tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp lao động (tranh chấp về lao động, yêu cầu về lao động) được Luật sư Công ty Luật Minh Gia cung cấp và thực hiện theo phạm vi và quy trình giải quyết như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Lao động 19006169

Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Lao động 19006169

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn pháp luật về lao động của cá nhân, tổ chức. Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư trực tuyến về Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thông qua tổng đài 1900.6169 với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm và chuyên môn thực hiện.

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề (Mẫu số 23) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 24) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm

Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm (Mẫu số 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

 Mẫu thông báo về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu thông báo về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 26) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra tai nạ lao động của giám đốc ở lao động-thương binh và xã hội

Mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra tai nạ lao động của giám đốc ở lao động-thương binh và xã hội

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra tai nạ lao động của giám đốc ở lao động-thương binh và xã hội (Phụ lục 03) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng) (Phụ lục 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>