Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, bảo hiểm xã hội đang thể hiện tốt vai trò của mình trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và những người có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chi tiết
Đăng ký tư vấn