Biểu mẫu Thủ tục về Lao động

 • Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

  Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

  • 19/08/2020
  • Nguyễn Thị Thu Hương

  Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Hiện nay, bảo hiểm xã hội đang thể hiện tốt vai trò của mình trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và những người có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

  Chi tiết
 • Mấu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

  Mấu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

  • 13/08/2020
  • Nguyễn Thị Thu Hương

  Mặc dù nước ta đnag trong thời kỳ chuyển sang công nghiệp hóa hiện đại hóa, song vẫn có nhiều đối tượng vẫn chưa thực sự tự đảm bảo được cuộc sống tối thiểu của bản thân. Những đối tượng đó có thể kể đến người già, người khuyết tật, người tàn tật hoặc những người dù từ tước của của cải vật chất nhưng do tác động của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh dẫn đến không còn tài sản để tự nuôi mình. Vậy nhà nước đã và đang có chính sách gì cho những đối tượng này. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

  Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

  • 13/08/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tại nạn lao động là điều mà không người lao động hay người sử dụng lao động nào mong muốn xảy ra trên thực tế. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khác nhau, tai nạn lao động vẫn xảy ra tại các cơ quan, đơn vị làm việc...Vậy, pháp luật hiện hành quy định về việc xử lý tai nạn lao động như thế nào? Các công việc cần thực hiện trong quá trình điều tra tai nạn lao động? Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  • 12/08/2020
  • Ls Nguyễn Mỵ

  Nội dung mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan tới người nộp đơn, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản và các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 • Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

  Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

  • 11/08/2020
  • Nguyễn Thị Thu Hương

  Luật bảo hiểm xã hội hiện hành có quy định cụ thể về hai loại bảo hiểm xã hội đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhìn chung cả hai chế độ bảo hiểm này đều đảm bảo cho người tham gia có được những lợi ích nhất định.

  Chi tiết
 • Mẫu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

  Mẫu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

  • 29/07/2020
  • Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật quy định về mẫu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào? Nội dung cụ thể là gì? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu của Công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu văn bản đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc

  Mẫu văn bản đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc

  • 29/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, có nhiều công ty không tham gia bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện đóng dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị ảnh hưởng. Vậy, người lao động nên xử lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Công Ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn về cách thức xử lý các như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn xin vào đảng (kết nạp đảng viên)

  Mẫu đơn xin vào đảng (kết nạp đảng viên)

  • 16/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đơn xin vào Đảng là một trong những biểu mẫu văn bản được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Đặc biệt là đối với những đối tượng đã đi học cảm tình Đảng và đang chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ để xin vào Đảng thì các mẫu đơn xin vào Đảng là rất cần thiết.

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

  Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

  • 15/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động và người lao động xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động.

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt

  • 13/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh giám đốc. Các nội dung trong mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh giám đốc được thể hiện như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản họp chi bộ

  Mẫu biên bản họp chi bộ

  • 10/07/2020
  • Ls Vũ Đức Thịnh

  Họp chi bộ là một hoạt động thường xuyên được tiến hành trong quá trình hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam để giải quyết một số vấn đề cụ thể của chi bộ Đảng.

  Chi tiết
 • Mẫu đơn xin chốt sổ Bảo hiểm xã hội

  Mẫu đơn xin chốt sổ Bảo hiểm xã hội

  • 03/06/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội được quy định ở đâu? Khi thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải điền những mẫu đơn nào? Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội sau đây:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169