Biểu mẫu Thủ tục Lao động

Chuyên mục Biểu mẫu, Thủ tục về Lao động - Bảo hiểm được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Lao động, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.
 

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Đối với lĩnh vực pháp luật Lao động Luật Minh Gia tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trực tuyến

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trực tuyến

Dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trực tuyến qua điện thoại (tranh chấp về lao động, yêu cầu về lao động, tranh chấp tiền lương) được Luật sư Công ty Luật Minh Gia cung cấp và thực hiện tư vấn trên phạm vi toàn quốc.

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn pháp luật Lao động trực tuyến

Tổng đài tư vấn pháp luật Lao động trực tuyến

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn pháp luật về lao động của cá nhân, tổ chức. Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư trực tuyến về Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thông qua tổng đài 1900.6169 với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm và chuyên môn thực hiện.

Chi tiết >>

Nghỉ thai sản có được xét vào thời điểm nâng lương thường xuyên không?

Nghỉ thai sản có được xét vào thời điểm nâng lương thường xuyên không?

Luật sư tư vấn về thời điểm xét nâng lương thường xuyên trong thời gian nghỉ thai sản và xin nghỉ không hưởng lương.

Chi tiết >>

Thủ tục khiếu nại các vi phạm pháp luật lao động

Thủ tục khiếu nại các vi phạm pháp luật lao động

Ngày 28/2 em có xin vào làm ở 1 doanh nghiệp, theo như thông báo tuyển dụng và trao đổi khi pv thì em sẽ làm ở vị trí kế toán nội bộ, và công ty yêu cầu phải thế chấp bằng gốc. Nhưng khi vào làm thì cty có làm 1 giấy tờ cam kết giữ bằng của em, trên giấy tờ ghi là em được nhận vào làm ở vị trí kế toán hành chính..

Chi tiết >>

Trách nhiệm của người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật ?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật ?

Luật sư tư vấn về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sa thải người lao động trái pháp luật.Thủ tục khiếu nại quyết định sa thải của người sử dụng lao động

Chi tiết >>

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng) (Phụ lục 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể (mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 22) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề (Mẫu số 23) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 24) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>