Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.
 
Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Để đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn luật ngày càng lớn của khách hàng, ngoài hình thức tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại 19006169, Luật sư Luật Minh Gia còn tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng có nhu cầu tại văn phòng. Phạm vi và phí dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 gọi: 19006169

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 gọi: 19006169

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6169 - Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về Dân sự, hình sự, đất đai, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình, pháp luật thuế...,cho cá nhân, tổ chức trên cả nước, với đội ngũ luật sư, luật gia có chuyên môn thực hiện:

Chi tiết >>

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về thừa kế

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng trong vụ án liên quan đến thừa kế được cung cấp tại Luật Minh Gia. Luật sư thực hiện và giải quyết tranh chấp theo quy trình cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hỏi tư vấn xin mẫu giấy giới thiệu

Hỏi tư vấn xin mẫu giấy giới thiệu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy giới thiệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy biên nhận tiền theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu nội quy công ty

Mẫu nội quy công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu nội quy công ty theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH

Mẫu quyết định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Biên bản họp hội đồng quản trị - Công ty cổ phần

Biên bản họp hội đồng quản trị - Công ty cổ phần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị - Công ty cổ phần theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (form)

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (form)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (form) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thỏa thuận giữ kín thông tin (Mutual Nondisclosure Agreement)

Mẫu thỏa thuận giữ kín thông tin (Mutual Nondisclosure Agreement)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thỏa thuận giữ kín thông tin (Mutual Nondisclosure Agreement) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp tín dụng (nhà cung cấp ) Business Credit Application

Mẫu đơn xin cấp tín dụng (nhà cung cấp ) Business Credit Application

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin cấp tín dụng (nhà cung cấp ) Business Credit Application theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Hợp đồng tư vấn xúc tiến đầu tư (Consultavive contract for investment promotion)

Hợp đồng tư vấn xúc tiến đầu tư (Consultavive contract for investment promotion)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Hợp đồng tư vấn xúc tiến đầu tư (Consultavive contract for investment promotion) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Biểu mẫu nội quy công ty

Biểu mẫu nội quy công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu nội quy công ty theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai nguồn vốn đầu tư

Mẫu tờ khai nguồn vốn đầu tư

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai nguồn vốn đầu tư theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm được Công ty Luật Minh Gia cung cấp theo quy định pháp luật bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>