Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.
 
Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Để đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn luật ngày càng lớn của khách hàng, ngoài hình thức tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại 19006160 và tổng đài 1900 6169, Luật sư Luật Minh Gia còn tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng có nhu cầu tại văn phòng. Phạm vi và phí dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp như sau:

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 gọi: 19006169

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 gọi: 19006169

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6160 và 1900.6169 - Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về Dân sự, hình sự, đất đai, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình, pháp luật thuế...,cho cá nhân, tổ chức trên cả nước, với đội ngũ luật sư, luật gia có chuyên môn thực hiện:

Chi tiết >>

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về thừa kế

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về thừa kế

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng trong vụ án liên quan đến thừa kế được cung cấp tại Luật Minh Gia. Luật sư thực hiện và giải quyết tranh chấp theo quy trình cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn bao gồm các thông tin về người đề nghị, lý do xin xác nhận, điều kiện chính sách và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định xem xét thẩm định tại chỗ

Mẫu quyết định xem xét thẩm định tại chỗ

Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án tòa án ra quyết định xem xét thẩm định tại chỗ và áp dụng theo mẫu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Nội dung và hướng dẫn lập văn bản nhận thừa kế

Chi tiết >>

Mẫu văn bản thỏa thuận chai tài sản chung của hai vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận chai tài sản chung của hai vợ chồng

Nội dung và hướng dẫn viết văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của hai vợ chồng

Chi tiết >>

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Nội dung mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế và hướng dẫn điền mẫu khai nhận

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai căn cước công dân

Mẫu tờ khai căn cước công dân

Nội dung và hướng dẫn điền mẫu tờ khai căn cước công dân

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Nội dung đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí bao gồm các thông tin người đề nghị, cam kết thực hiện và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Nội dung giấy giới thiệu người vào Đảng bao gồm các thông tin người giới thiệu, lý lịch cá nhân và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Nội dung đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè bao gồm các thông tin người đăng ký, mục đích sử dụng, diện tích sử dụng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin hiến máu tình nguyện

Mẫu đơn xin hiến máu tình nguyện

Nội dung đơn xin hiến máu tình nguyện bao gồm các thông tin bên tình nguyện hiến máu, điều kiện hiến máu và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký hiến máu nhân đạo

Mẫu đăng ký hiến máu nhân đạo

Nội dung mẫu đăng ký hiến máu nhân đạo bao gồm thông tin người đăng kí hiến mãu, câu hỏi liên quan và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Nội dung đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ bao gồm các thông tin bên nhờ mang thai hộ, bên mang thai hộ, thỏa thuận mang thai hộ và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu công văn thông báo ngừng sử dụng dịch vụ Internet

Mẫu công văn thông báo ngừng sử dụng dịch vụ Internet

Nội dung thông báo ngừng sử dụng dịch vụ internet bao gồm các thông tin về đơn vị sử dụng dịch vụ, nội dung thông báo và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Mẫu cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nội dung mẫu cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm các thông tin về người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ, nội dung cam kết và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Nội dung giấy xác nhập bao gồm các thông tin về người làm đơn, mức thu nhập thực tế, nội dung đề nghị xác nhận và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân

Nội dung giấy ủy quyền sử dụng phương tiện cá nhân gồm những thông tin về người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và các vấn đề có liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy từ chối nhận di sản

Mẫu giấy từ chối nhận di sản

Nội dung giấy từ chối nhận di sản gồm thông tin của người để lại di sản, người được thừa kế di sản và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu (phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

Mẫu giấy chuyển hộ khẩu (phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

Nội dung mẫu giấy chuyển hộ khẩu gồm thông tin của người chuyển hộ khẩu, lý do chuyển hộ khẩu, nơi chuyển đến và những nội dung liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Biểu mẫu cam kết và hướng dẫn viết cam kết

Biểu mẫu cam kết và hướng dẫn viết cam kết

Nội dung bản cam kết gồm những thông tin về người viết đơn, nội dung cam kết thực hiện và các thông tin liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây,

Chi tiết >>

Mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Nội dung mẫu giấy bảo lãnh cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam gồm những thông tin về người bảo lãnh, người được bảo lãnh và các vấn đề khác có liên quan.

Chi tiết >>