Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra (phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dự
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Mẫu B29) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Có quy định cụ thể về mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế hay không? Văn bản khai nhận di sản cần có những nội dung cụ thể là gì? Bạn có thể tham khảo mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế của công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Đăng ký tư vấn