Mẫu giấy thông hành, xác nhận đi lại theo chỉ thị 16, 17
Công KT

Mẫu giấy thông hành, xác nhận đi lại theo chỉ thị 16, 17

Giấy đi đường, xác nhận đi lại (Giấy thông hành Covid) là văn bản xác nhận nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch. Theo quy định tại chỉ thị 16/CT-TTg và chỉ thị 17/CĐ-UBND, thì trong thời gian giãn cách người dân sẽ chỉ được đi ra ngoài trong những trường hợp thực sự cần thiết.

Chi tiết
Mẫu quyết định hoãn phiên tòa
Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Mẫu quyết định đối chất
Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định đối chất

Mẫu quyết định đối chất được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết