Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 

Cung cấp Biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục hành chính các quy định pháp luật khác liên quan trong lĩnh vực pháp luật Dân sự để người dùng tìm hiểu, nghiên cứu và tham khảo.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp

Để đáp ứng tối đa nhu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, ngoài hình thức tư vấn luật qua Email, tư vấn trực tuyến và các hình thức khác. ...

Chi tiết >>

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 gọi: 19006169

Hỏi Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến được đặt ra khi bạn hoặc người thân có vướng mắc pháp luật về Dân sự, hình sự, đất đai, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, thừa kế, di chúc, hôn nhân gia ...

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

Giải quyết tranh chấp về thừa kế là vấn đề đặc biệt quan trọng khi bạn hoặc gia đình có phát sinh quan hệ thừa kế tài sản, hoặc di chúc. Tại sao lại quan trọng? Bởi vấn đề thừa kế liên quan đến quyền ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy vay tiền

Dân sự là một trong những vấn đề tương đối đa dạng và phức tạp liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là hợp đồng vay, mượn tài sản. Vậy làm thế nào để đảm bảo cho hợp đồng vay, mượn ...

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Hợp đồng gửi giữ xe là văn bản pháp lý được ký kết giữa bên gửi và bên giữ xe. Văn bản này ràng buộc trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gửi xe, thanh toán phí dịch vụ ...

Chi tiết >>

Công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu công văn yêu cầu thanh toán nợ quá hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam để bạn tham khảo, áp dụng trên thực tế để soạn công văn yêu cầu thanh toán.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

Pháp luật quy định về biên bản bàn giao xe ô tô như thế nào? Trong biên bản cần chứa đựng những thông tin cơ bản gì? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu của Công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo nhắc nợ / đòi nợ

Khi bên thuê nhà và bên cho thuê nhà đồng ý giao kết hợp đồng thuê thì nghĩa vụ của các bên phải đảm bảo thực hiện những thỏa thuận mà các bên đã giao kết. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều tranh chấp ...

Chi tiết >>

Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Pháp luật quy định về mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở như thế nào? Nội dung ra sao? Bạn có thể tham khảo mẫu thông báo của công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết >>

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi bộ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Hiện nay, chuyển nhượng quyền sở hữu xe đang là nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội và được thực hiện thông qua các hình thức như mua bán, tặng cho, trao đổi. Đểđảm bảo cho quá trình chuyển nhượng ...

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở

Vấn đề đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện hàng năm với mục đích khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau một năm làm việc, ...

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ (Song ngữ Việt - Anh)

Đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ của cá nhân hiện nay có mẫu cụ thể không? Các nội dung trong đề nghị gồm các thông tin cơ bản như thế nào? Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu song ngữ ngư sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá chất lượng công tác của viên chức

Trong quá trình công tác của viên chức, trong mỗi năm công tác viên chức đều có hoạt động tự đánh giá đề làm căn cứ xác định vấn đề đánh giá, xếp loại viên chức trong năm công tác tại đơn vị.

Chi tiết >>

Mẫu bản đăng ký nêu gương cán bộ, đảng viên

Việt Nam là đất nước theo chế độ chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã từng bước đưa đất nước đến độc lập, tự do và phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội,... Trong đó, đội ngũ ...

Chi tiết >>

Mẫu diễn văn khai mạc và Mẫu diễn văn bế mạc đại hội

Mẫu diễn văn khai mạc và mẫu diễn văn bế mạc được sử dụng phổ biến trong các kì đại hội, pháp luật hiện hành chưa ban hành biểu mẫu cụ thể, do đó trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Minh Gia sẽ ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy biên nhận tiền

Trong quá trình các bên giao dịch liên quan đến tiền bạc, tài sản, tài chính,… thì có bắt buộc phải có giấy biên nhận không? Ý nghĩa và vai trò của giấy biên nhận tiền là gì? Trường hợp các bên muốn ...

Chi tiết >>

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, đối chiếu trường hợp của mình.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thỏa thuận về nghĩa vụ trả nợ

Biên bản thỏa thuận là văn bản thỏa thuận được thể hiện bằng văn bản để trao đổi và bàn bạc về một vấn đề có liên quan tới hai hay nhiều bên cùng tham gia. Vậy biên bản thỏa thuận được trình bày như ...

Chi tiết >>

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm được Công ty Luật Minh Gia cung cấp theo quy định pháp luật bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo sửa chữa, bổ sung bản án

Mẫu thông báo sửa chữa, bổ sung bản án được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tham khảo, tìm hiểu:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169