Triệu Lan Thảo

Công ty cũ còn nợ BHXH thì có được chốt sổ không?

Trong trường hợp công ty cũ còn nợ BHXH thì giải quyết như thế nào? Gộp sổ BHXH khi có thời gian đóng trùng BHXH? Thủ tục giảm trùng thời gian đóng BHXH? Luật MInh Gia tư vấn như sau

Nội dung tư vấn: Tôi có câu hỏi về việc gộp 2 sổ BHXH, kính mong quí công ty tư vấn giúp tôi. Tôi có 1 quyển sổ BHXH đã đóng từ năm 2007, đến tháng 2/2016 tôi xin nghỉ việc tại công ty cũ và chuyển qua công ty mới ở TP.HCM làm việc. Thời điểm tôi nghỉ việc công ty cũ của tôi còn nợ tiền BHXH của cả công ty rất nhiều tháng, nên cơ quan BHXH không chốt sổ cho chúng tôi. Lúc đó công ty mới đã mở cho tôi một quyển sổ BHXH mới và đóng cho tôi từ tháng 3/2016 đến nay. Công ty cũ của tôi chỉ đóng BHXH cho tôi đến tháng 4/2013, và đến tháng 10/2017 thì BHXH Quận đã chốt sổ cho tôi ghi thời gian đóng đến tháng 4/2013, thời gian chưa đóng vẫn không chốt được. Thêm nữa là công ty cũ của tôi lại báo giảm cho tôi chậm, nên trên dữ liệu vẫn ghi là tôi làm việc đến hết tháng 9/2016.

Giờ tôi muốn gộp 2 quyến sổ BHXH lại thành 1 nhưng bị vướng ở chỗ công ty cũ còn nợ, và lại có thời gian đóng trùng nhau (tháng 3/2016 đến tháng 9/2016). Xin quí công ty tư vấn giúp tôi cách giải quyết khó khăn này.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với vấn đề công ty cũ còn nợ tiền BHXH:

Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH: “...3.2 Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH...”

Như vậy, công ty cũ chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội của bạn từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2016 thì sổ BHXH của bạn chỉ được xác nhận đến thời điểm đã đóng BHXH tức là đến tháng 4/2013. Sau khi công ty cũ đóng đủ được số tiền còn nợ thì sẽ xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

 Thứ hai, về việc có thời gian đóng trùng BHXH (tháng 3/2016 đến tháng 9/2016):

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 595/ BHXH năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau:

 “...2.5. Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH...

Bên cạnh đó, căn cứ theo công văn số 1734/BHXH-QLT của Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 8 năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới việc gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ như sau:

“...8.2 Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH với mã số BHXH duy nhất trong toàn bộ quá trình tham gia để theo dõi việc đóng và giải quyết chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên thì phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị sau cùng nơi đang tham gia lập thủ tục gộp sổ, nếu có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi...

Theo như quy định trên, nếu có trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm là hoàn trả lại số tiền đã đóng trùng bảo hiểm xã hội đó cho cơ quanđơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Như vậy, với trường hợp bạn bị đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả lại số tiền đã đóng. 

Trong trường hợp của bạn, bạn cần yêu cầu công ty cũ của bạn làm thủ tục giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Sau đó, tiến hành thủ tục gộp sổ theo quy định như trên.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí