LS Hồng Nhung

Mức đóng BHXH tự nguyện là bao nhiêu? Nộp tiền BHXH ở đâu?

Tư vấn quy định về trường hợp hỏi về: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như thế nào? Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ra sao? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi công tác từ tháng 8/2007, thời gian đóng bảo hiểm của tôi là 10 năm 7 tháng (tính đến tháng 3/2018). Hệ số bậc lương hiện giờ của tôi là 2,86, bậc 6. Do việc tinh giảm biên chế, nên tôi có quyết định cho thôi giữ chức vụ CT Hội phụ nữ xã trong năm 2018.

Tôi muốn hỏi: Tôi đóng thêm bảo hiểm tự nguyện để cho đủ 15 năm công tác để hưởng lương hưu có được không? Và tôi phải đóng thêm bao nhiêu? và khi tôi nghỉ thì được hưởng tiền bảo hiểm thanh toán 1 lần là bao nhiêu?

Rất mong luật sư trả lời giúp tôi. Tôi xin trân thành cảm ơn.!

Trả lời tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì bạn được xác định là cán bộ cấp xã

1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

...

e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;”

>> Hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6169

Và theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng lương hưu như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu

...”

Và Khoản 3 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cua luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

"3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội, được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

b) Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Như vậy, trong trường hợp bạn được xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách của xã thì điều kiện hưởng chế độ hưu trí là thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm và đủ 55 tuổi. Theo đó, đối chiếu với trường hợp của bạn thời điểm nghỉ việc chưa đáp ứng đủ điều kiện trên nên không được giải quyết chế độ hưu trí. Về việc tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội để hưởng hưu trí thì thời gian đóng bảo hiểm (tự nguyện/bắt buộc) của bạn sẽ phải từ đủ 20 năm trở lên và đáp ứng độ tuổi theo điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Trường hợp tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện thì mức đóng được  xác định theo Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện:

+  Mức đóng hằng tháng sẽ bằng 22% mức thu nhập tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức này sẽ được người lao động tự lựa chọn và kê khai trước cơ quan bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

+  Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần bằng mức đóng hằng tháng nhân 3 với phương thức đóng 3 tháng; nhân 6 với phương thức đóng 6 tháng; nhân 12 với phương thức đóng 12 tháng một lần.

+ Mức đóng 1 lần cho nhiều năm sau bằng tổng mức đóng của các năm trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm liền kề với năm đóng.

...

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

Nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, bạn có thể làm hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 như sau:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

....”

Vậy, theo quy định này, để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn cần phải đáp ứng đủ điều kiện sau một năm nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội; và số năm đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì sẽ được nhận BHXH một lần khi có yêu cầu.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp này như sau:

- Một năm đóng bảo hiểm xã hội trước 2014 bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

- Một năm đóng bảo hiểm xã hội sau 2014 bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn