Nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?
Lò Thị Loan

Nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Chế độ thai sản là một trong năm chế độ bảo hiểm xã hội, đây là chế độ được giải quyết thường xuyên liên tục bởi hầu hết các lao động nữ đều mang thai và sinh con. Nguồn kinh phí để chi trả các chế độ này chủ yếu trên cơ sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con? Thời gian nghỉ sinh con có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không?

Chi tiết
Chế độ lao động nữ được hưởng khi sinh con?
Lò Thị Loan

Chế độ lao động nữ được hưởng khi sinh con?

Khi nghỉ sinh con một trong những quyền lợi người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng là chế độ thai sản. Tuy nhiên, không phải ai tham gia bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ này. Vậy điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con được pháp luật quy định như thế nào? Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Chi tiết
Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?
Lò Thị Loan

Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

Trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội vì tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều nơi hoặc vì cho người khác mượn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề nhiều người lao động gặp phải. Việc bị trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi và các chế độ của người lao động, gây khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào? Trình tự và thủ tục thực hiện?

Chi tiết
Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Lò Thị Loan

Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội người lao động phải có sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham của mình. Tuy nhiên nhiều người lao động vì nhiều lý do khác nhau nên quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bị đóng trùng ở hai công ty nên dẫn đến không chốt sổ bảo hiểm xã hội hoặc không hưởng được các chế độ. Đây là tình trạng xảy ra với những người lao động chưa nắm rõ thủ tục BHXH. Vậy với những trường hợp như này, người lao động cần xử lý thế nào?

Chi tiết
Các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH?
Lò Thị Loan

Các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH?

Khi người lao động tham gia vào quan hệ lao động có ký hợp đồng lao động trên một tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đây là quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Vậy khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi và chế độ nào? Điều kiện và mức hưởng được pháp luật hiện nay quy định ra sao?

Chi tiết
Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?
Lò Thị Loan

Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?

Hưu trí là một trong những chế độ quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội, là chế độ nhằm tạo thu nhập cho người lao động khi đã hết độ tuổi lao động. Đây là chế độ được nhiều đối tượng như: Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt quan tâm. Nhưng không phải ai khi tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội cũng đều được hưởng chế độ hưu trí mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định? Vậy điều kiện đó là gì? Trường hợp muốn về hưu trước tuổi có được không?

Chi tiết
Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trong mọi lĩnh vực mọi ngành nghề lao động nữ đang ngày càng chiếm tỉ lệ khá đông và giữ vị trí không kém phần quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình làm việc có thể bị gián đoạn một chút khi thực hiện thiên chức vĩ đại là làm mẹ. Chế độ thai sản cũng như các chính sách hay ưu đãi dành cho phái nữ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho họ vừa hoàn thành việc công vừa làm tốt thiên chức làm mẹ chăm sóc gia đình.

Chi tiết
Thời gian nghỉ thai sản có được đóng BHXH không?
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng BHXH không?

Chế độ thai sản là một trong các chế độ người lao động được hưởng khi đóng BHXH bắt buộc, tuy nhiên người lao động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật để được giải quyết chế độ này. Vậy những điều kiện đó là gì, thời gian người lao động nghỉ thai sản có được đóng BHXH, BHTN hay không? Luật Minh Gia tư vấn vấn đề này thông qua câu hỏi tình huống như sau:

Chi tiết
Công ty phá sản có bị mất quá trình tham gia bảo hiểm xã hội
Lò Thị Loan

Công ty phá sản có bị mất quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

Hiện nay, tham gia bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia vào quan hệ lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Trường hợp nào sẽ bị mất quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169