Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản
Lại Thị Nhật Lệ

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Làm mẹ là một trong những thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động nữ làm tròn trách nhiệm làm mẹ cũng như đảm bảo vấn đề an sinh xã hội thì người lao động khi mang thai sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi,..sẽ được hưởng chế độ thai sản. Chế độ thai sản cũng có thể dược xác định là phần bù đắp và đảm bảo thu nhập của người lao động khi không được làm việc trong suốt quá trình hưởng chế độ thai sản.

Chi tiết
Hồ sơ, thủ tục tham gia đóng BHXH tự nguyện?
Đinh Ngọc Huyền

Hồ sơ, thủ tục tham gia đóng BHXH tự nguyện?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, không phải cứ đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng chế độ thai sản. Theo quy định, để hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định.

Chi tiết
Có phải đóng BHXH khi nghỉ việc không hưởng lương?
Đinh Ngọc Huyền

Có phải đóng BHXH khi nghỉ việc không hưởng lương?

Tạm ngừng tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH ngắt quãng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người lao động khi xét hưởng các chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp… Vậy, trong trường hợp nghỉ việc không hưởng lương có phải đóng BHXH không?

Chi tiết
Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?
Đinh Ngọc Huyền

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?

Chế độ hưu trí là chính sách an sinh xã hội quan trọng đối với lao động khi đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH và độ tuổi. Khi nghỉ hưu trước tuổi có thể làm người lao động bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm nghỉ trước

Chi tiết
Thai sản, điều kiện và mức hưởng?
Lò Thị Loan

Thai sản, điều kiện và mức hưởng?

Chế độ thai sản là chế độ nhằm bù đắp thu nhập cho người lao động nữ khi nghỉ sinh con hoặc thời gian mang thai. Nhưng có phải ai cũng được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không hay phải đáp ứng những điều kiện nào? Mức hưởng được pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

Chi tiết
Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?
Lò Thị Loan

Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Chế độ thai sản là những hiện tượng xảy ra rất tự nhiên với mỗi con người, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Chi tiết
Nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?
Lò Thị Loan

Nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Chế độ thai sản là một trong năm chế độ bảo hiểm xã hội, đây là chế độ được giải quyết thường xuyên liên tục bởi hầu hết các lao động nữ đều mang thai và sinh con. Nguồn kinh phí để chi trả các chế độ này chủ yếu trên cơ sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con? Thời gian nghỉ sinh con có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không?

Chi tiết
Chế độ lao động nữ được hưởng khi sinh con?
Lò Thị Loan

Chế độ lao động nữ được hưởng khi sinh con?

Khi nghỉ sinh con một trong những quyền lợi người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng là chế độ thai sản. Tuy nhiên, không phải ai tham gia bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ này. Vậy điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con được pháp luật quy định như thế nào? Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Chi tiết
Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?
Lò Thị Loan

Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

Trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội vì tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều nơi hoặc vì cho người khác mượn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề nhiều người lao động gặp phải. Việc bị trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi và các chế độ của người lao động, gây khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào? Trình tự và thủ tục thực hiện?

Chi tiết
Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Lò Thị Loan

Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội người lao động phải có sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham của mình. Tuy nhiên nhiều người lao động vì nhiều lý do khác nhau nên quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bị đóng trùng ở hai công ty nên dẫn đến không chốt sổ bảo hiểm xã hội hoặc không hưởng được các chế độ. Đây là tình trạng xảy ra với những người lao động chưa nắm rõ thủ tục BHXH. Vậy với những trường hợp như này, người lao động cần xử lý thế nào?

Chi tiết
Các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH?
Lò Thị Loan

Các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH?

Khi người lao động tham gia vào quan hệ lao động có ký hợp đồng lao động trên một tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đây là quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Vậy khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi và chế độ nào? Điều kiện và mức hưởng được pháp luật hiện nay quy định ra sao?

Chi tiết
Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?
Lò Thị Loan

Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi?

Hưu trí là một trong những chế độ quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội, là chế độ nhằm tạo thu nhập cho người lao động khi đã hết độ tuổi lao động. Đây là chế độ được nhiều đối tượng như: Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt quan tâm. Nhưng không phải ai khi tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội cũng đều được hưởng chế độ hưu trí mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định? Vậy điều kiện đó là gì? Trường hợp muốn về hưu trước tuổi có được không?

Chi tiết