Hoàng Thị Nhàn

Khởi kiện công ty vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được không?

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn có ảnh hưởng lẫn nhau vì lợi ích của các bên. Nếu trong trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì người lao động nên xử lý như thế nào?

Nếu bạn là người lao động hay bạn là người sử dụng lao động đang gặp vấn đề trong việc giải quyết trách nhiệm của các bên khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi qua mail lienhe@luatminhgia.vn để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể các vấn đề liên quan. Chúng tôi rất hận hạnh được đồng hành cùng bạn trong việc xử lý các vấn đề về lĩnh vực lao động. 

Dưới đây là một bài viết của chúng tôi về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Chúng tôi hi vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. 

Câu hỏi: Tôi là X. Tôi về dạy lái xe tại Trung tâm GDNN Y từ năm 2011 đến ngày 16/8/2019 tôi được thông báo tạm nghỉ việc thời gian 45 ngày để Trung tâm sắp xếp lại tổ 4 (tổ dạy thực hành lái xe hạng C) do tổ 4 hoạt động không hiệu quả. Sau thòi gian trên nếu không sắp xếp được công việc. Trung tâm sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Trong thời gian nghỉ hưởng lương cơ bản.Sau 45 ngày tôi nhận quyết định chấm dứt hđlđ với lý do không sắp sép được công việc. Trung tâm thang toán cho tôi 2 lần tiền. Lần 1 số tiền hơn 3 triêu ( nói là lương thâng 8). Lần 2 hơn 6 triệu (ghi là trả lương tháng 9). Ngoài ra không có thêm khoản nào khác. Tôi lên Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh nhận lương thất nghiệp 10 tháng. Nhận làm 10 lần, mỗi lần 2.534.000 đ/ tháng. Xin hỏi: Trung tâm giải quyết chế độ cho tôi theo quyết định đơn phương chấm dứt hdlđ như vậy đúng chưa?. Nếu chưa đúng tôi còn được hưởng quyền lợi gì nữa?. Tôi đang chuẩn bị viết đơn khởi kiện trung tâm đơn phương chấm dứt hđlđ không đúng luât. Vì tổ 4 chỉ là một tổ nhỏ trong nhiều tổ của khoa đào tạo lái xe. Tôi không làm chức vụ gì, không vi phạm gì, tại sao chỉ mình tôi bị cho nghỉ?. Trọng tâm việc cho tôi nghỉ là do tôi đã viết báo cáo xây dựng gửi trực tiếp cho Lãnh đạo Trung tâm về một số quy định trái luật lao động do Khoa đào tạo lái xe triển khai và tôi yêu cầu phải thay đổi theo dúng luật lao đông.Giám đốc trung tâm tiếp nhận đơn và ngiều lần đe dọa cho tôi nghỉ... nhưng khi có quyết định thì lý do lại là thay đổi tổ 4.Tôi có thể khởi kiện được không? Và yêu cầu tòa án xử lý những vấn đề nào để đảm bảo quyền lợi người lao động ???Rất mong nhận đc tư vấn. Trân Trọng.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động

Theo Điều 38 Luật lao động 2012 quy định về quyền ssơn phương chấm dứt hợp đồng lao đông:

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”

Đối vơi quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cần đáp ứng hai yếu tố sau:

Thứ nhất, về lí do đơn phương chấm dứt hợp đồng. Người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi đáp ứng đủ một trong các căn cứ tại khoản 1 Điều 38 Luật lao đông 2012. Theo thông tin bạn cung cấp, trung tâm đưa ra lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn là không sắp xếp được công việc. Đây kông phải là một trong những căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, về thời hạn thông báo trước.Người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động thời gian ít nhất là 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn và ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.  

Vì vây, trong trường hợp này, người sử dụng lao động đơn phương hợp đồng trái pháp luật.

Thứ hai, về vấn đề bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Theo Điều 42 Luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Trên đây là quy điịnh pháp luật lao động về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Thứ ba, về việc khởi kiện

Theo khoản 1 Điều 32 Luật tố tụng dân sự 2015 quy định về  những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

“1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.”

Như vậy, việc khởi kiện hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và yêu vầu bồi thường thiệt hại là một tranh chấp về lao động nên trong trường hợp nay, bạn có thêt khỏi kiện ra Tòa án để giải quyết vấn đề này.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí