Nguyễn Thị Thùy Dương

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Một trong những phương pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại những vùng đặc biệt khó khăn là xây dựng chính sách ưu đãi đối với những cán bộ, công chức, viên chức, … công tác tại vùng khó khăn đặc biệt. Theo quy định, khi đến nhận công tác tại những khu vực này, cán bộ, công chức, viên chức, … sẽ được nhận trợ cấp lần đầu và một số những khoản trợ cấp khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Câu hỏi tư vấn: A/c cho e hỏi: E công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ 01/2014 đến nay nhưng chưa được hưởng tiền trợ cấp lần đầu. Vậy áp dụng theo nghị định Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì có được hưởng không ạ? Em cảm ơn!

Nội dung tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của bạn, Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ 01/2014 nhưng đến nay chưa được hưởng tiền trợ cấp lần đầu. Trong khi đó, trợ cấp lần đầu là khoản trợ chấp mà Nhà nước chi trả cho đối tượng nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, khoản trợ cấp lần đầu mà bạn được hưởng sẽ được tính tại thời điểm tháng 01/2014 – thời điểm bạn bắt đầu nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, mức trợ cấp lần đầu của bạn được tính theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP (đang có hiệu lực tại thời điểm tháng 01/2014) mà không áp dụng theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP hiện hành. Cụ thể mức trợ cấp lần đầu được quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Về thời điểm chi trả trợ cấp lần đầu, tại Mục 2 Công văn 1784/BNV-TL hướng dẫn như sau:

“2. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả.”

Như vậy, đối chiếu theo quy định pháp luật, nếu chị thuộc đối tượng được liệt kê tại Khoản 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì chị được hưởng trợ cấp lần đầu và ơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận chị có trách nhiệm chi trả trợ cấp ngay khi chị nhận công tác vào tháng 01/2021. Tuy nhiên, đến hiện nay, chị vẫn chưa được chi trả trợ cấp theo quy định. Do đó, chị có thể làm đơn gửi đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận chị tại thời điểm tháng 01/2021 để làm rõ nguyên nhân.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn