Nguyễn Ngọc Ánh

Chế độ của người lao động khi con ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội 2006

Thưa luật sư cho tôi hỏi: Em tôi là giáo viên đã công tác tại trường mầm non A từ năm 2000 và đã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đến nay vì lý do con ốm em tôi muốn xin nghỉ không hưởng lương, không đóng bảo hiểm 3 tháng. Vậy thủ tục phải làm như thế nào, sau 3 tháng em tôi có được tiếp tục đi làm trở lại được không? Trong thời gian này tôi có được hưởng phụ cấp thất nghiệp hay không và mức hưởng được tính như thế nào?

Chế độ của người lao động khi con ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội 2006

Chế độ của người lao động khi con ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội

 

Trả lời:
 
Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu  cầu của chị như sau:
 
Theo như chị trình bày, em của chị công tác tại trường mầm non A từ năm 2000, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và tới nay vì lý do con ốm  em của chị có nhu cầu nghỉ 3 tháng không hưởng lương 3 tháng.
 
Để thực hiện, em của chị cần nộp đơn xin nghỉ việc với thời gian 3 tháng, ghi rõ lý do rồi nộp tới hiệu trường nhà trường. Hiệu trưởng xem xét, nếu đồng ý thì sẽ xác nhận cho em của chị nghỉ việc; đồng thời kế toán sẽ báo giảm bảo hiểm xã hội.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người lao động, thì nếu đủ điều kiện, em của chị có thể được hưởng chế độ khi con ốm đau theo điều 24 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

“ Điều 24. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này
”.

Khoản 2 Điều 22 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

Điều 22. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế”.


Như vậy, nếu con dưới bảy tuổi bị ốm đau, em của chị cần xin xác nhận của cơ sở y tế; nộp kèm đơn xin nghỉ việc  sẽ được hưởng chế độ như điều 24 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Hết thời gian hưởng chế độ, nếu muốn nghỉ thêm không hưởng lương thì trường hợp này mới nộp đơn xin nghỉ không hưởng lương.

Điều 25  Quy định về mức hưởng chế độ như sau:

“ 1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc”.

Nếu nghỉ theo chế độ ốm đau, thì sẽ được hưởng chế độ như chúng tôi vừa phân tích trên. Còn nếu chỉ nghỉ việc 3 tháng để chăm sóc con thì em của chị sẽ không được hưởng chế độ của bảo hiểm thất nghiệp.

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí