Nguyễn Nhàn

Bản nhận xét Đảng viên dự bị gồm những gì?

Đảng viên là người được kết nạp và sinh hoạt trong Đảng cộng sản Việt Nam sau khi thông qua quy trình kết nạp nghiêm ngặt. Trước khi được kết nạp vào hàng ngũ Đảng viên, người được kết nạp phải đáp ứng được những điều kiện nhất định, trong đó bản nhận xét Đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng để xác định một người có đủ điều kiện trở thành Đảng viên hay không.

1. Điều kiện để trở thành Đảng viên.

Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định về điều kiện trở thành Đảng viên như sau:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”

Như vậy, các điều kiện cần đáp ứng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng rất đơn giản. Trong đó, công dân chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên qua quá trình thực tiễn nếu chứng tỏ được mình là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

2. Đảng viên dự bị là gì?

Tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Đảng quy định về Đảng viên dự bị như sau:

“1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.”

Theo quy định trên thì chúng ta có thể thấy rằng, Đảng viên dự bị là Đảng viên đang thực hiện thời kỳ dự bị để được công nhận và kết nạp Đảng viên chính thức. Trong 12 tháng trước khi được xem xét kết nạp chính thức, Đảng viên dự bị sẽ được Chi bộ nơi mình sinh hoạt giáo dục, rèn luyện về phầm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc để trở thành một Đảng viên ưu tú, gương mẫu xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt thời gian hoạt động thì Đảng viên dự bị sẽ được một Đảng viên chính thức chịu trách nhiệm theo dõi giám sát và giúp đỡ. Sau khi trải qua thời kỳ dự bị, Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

3. Bản nhận xét Đảng viên dự bị.

- Bản nhận xét Đảng viên dự bị là gì?

Bản nhận xét Đảng viên dự bị là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên dự bị tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Đảng viên chính thức sẽ sinh hoạt với Đảng viên dự bị và theo dõi, giám sát từng hoạt động của Đảng viên dự bị và đưa ra bản nhận xét.

- Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Bản nhận xét đảng viên dự bị sẽ được coi là lý lịch khách quan về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, sinh hoạt của cá nhân. Đây chính là văn bản để đánh giá toàn diện các ưu điểm, hạn chế để cá nhân Đảng viên dự bị phát huy và sửa chữa trong suốt quá trình hoạt động. Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, bản nhận xét là một trong những cơ sở để Chi bộ lập Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức.

- Bản nhận xét Đảng viên dự bị bao gồm những nội dung gì

Bản nhận xét Đảng viên dự bị cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

+ Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét Đảng viên dự bị và thông tin của Đảng viên dự bị được nhận xét

+ Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị. (Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị).

+ Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị. Đảng viên chính thức nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục khuyết điểm đó đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức

Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ có văn bản mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên, các bạn có thể tham khảo thêm.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo