LS Hồng Nhung

Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Yêu cầu tư vấn: Xin hỏi luật sư: Cơ quan của tôi(trường học) có một cô giáo vì hiếm muộn con cho nên muốn xin nghỉ để đi cấy phôi để sinh con. Xin luật sư tư vấn cho tôi để tôi tư vấn cho cô giáo đó nghỉ đúng theo quy định của phát luật. Xin chân thành cảm ơn!

 

Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
Tư vấn về chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 4,5,6 Điều 29 Luật viên chức năm 2010 thì:
 
“4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.
 
5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:
 
a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;
 
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;
 
c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;
 
d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;
 
đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;
 
e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
 
6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.”
 
Do bạn không trình bày rõ là cô giáo tại cơ quan của bạn làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hay là theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn chúng tôi sẽ chia trường hợp sau:
 
Trường hợp 1: Cô giáo đó làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải báo trước cho hiệu trưởng ít nhất 45 ngày.
 
Trường hợp 2: Cô giáo đó làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do bản thân thật sự có hoàn cảnh khó khăn không tiếp tục thực hiện hợp đồng và phải báo trước cho Hiệu trưởng ít nhất 30 ngày.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: Hoài Anh – Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH