Nguyễn Thị Thùy Dương

Tính ngày nghỉ phép năm khi chưa làm việc đủ 12 tháng

Theo quy định hiện hành, người lao động cứ làm việc đủ 12 tháng thì được hưởng 12 ngày nghỉ phép năm hoặc nhiều hơn tùy theo từng trường hợp cụ thể. Vậy, đối với người lao động làm việc dưới 12 tháng thì có được hưởng ngày nghỉ phép năm không? Tình ngày nghỉ như thế nào?

Câu hỏi: 

Em có một câu hỏi muốn hỏi mong được văn phòng tư vấn ạ. Em có hỏi về số ngày được nghỉ phép cho nhân viên làm việc dưới 12 tháng thì công ty có phản hồi là vì làm chưa đủ 12 tháng nên không có ngày nghỉ phép. Vậy đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 12 tháng thì pháp luật quy định việc nghỉ hàng năm như thế nào? 

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: 

Tại Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: “Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.”

Đối chiếu theo trường hợp của bạn, trong trường hợp nhân viên công ty có thời gian làm việc dưới 12 tháng thì vẫn được hưởng ngày nghỉ phép năm tương ứng với số tháng mà họ đã làm việc tại công ty. 

Do đó, việc công ty trả lời rằng nhân viên chưa làm đủ 12 tháng thì không được hưởng ngày nghỉ phép hằng năm là vi phạm quy định pháp luật. 

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169