Cao Thị Hiền

Công ty không trả lương người lao động có được chấm dứt hợp đồng lao động

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Hiện nay, tình trạng nhiều công ty không trả lương, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy, khi rơi vào trường hợp này người lao động cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước và trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng không phải báo trước.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi và công ty đang làm việc ký kết hợp đồng dài hạn, hiện công ty đang thiếu tôi 8 tháng tiền lương (tôi vẫn đang công tác tại công ty) và chưa mua bảo hiểm xã hội cho tôi. Xin hỏi trường hợp này tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyền lợi của tôi ra sao? Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn của mình đến Luật Minh Gia, với vướng mắc của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

…”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, công ty đang nợ bạn 08 tháng tiền lương, trong trường hợp này bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà không cần báo trước.

Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng

Điều 48 Bộ luật lao động 2019 trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động theo đó: trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên nhưng tối đa không quá 30 ngày. Theo đó công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc,…và các khoản tiền khác nếu có.

Xử lý hành vi công ty không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động

Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi không đóng bảo hiểm cho người lao động. Theo đó, ngoài bị xử phạt hành chính, người sử dụng lao động còn có trách nhiệm nhiệm đóng đủ số tiền tham gia bảo hiểm cho người lao động, đồng thời buộc người sử dụng lao động nộp khoản tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm.

Như vậy, để được tham gia bảo hiểm xã hội, bạn có thể làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đóng bảo hiểm xã hội của công ty.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169