Nguyễn Thị Thùy Dương

Tư vấn chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Nghỉ hưu trước tuổi là chính sách dành cho cá nhân thuộc đối tượng tinh giản biên chế khi họ có đủ số năm đóng BHXH và có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu ở mức cho phép mà pháp luật quy định.

Câu hỏi: 

Chào luật sư, nhờ luật sư tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với giáo viên như sau: Bác tôi là giáo viên, tháng 10/2024 bác tôi được 58 tuổi, tham gia BHXH từ năm 1991. Hiện nay hệ số lương bác tôi là 4.06 + 7% kể từ ngày 1/6/2023, hệ số phụ cấp thâm niên nghề hiện nay là 25%.Vậy cho tôi hỏi bác tôi được nhận bao nhiêu tiền khi về hưu trước tuổi trong năm 2024 theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ạ. Mong luật sư giúp ạ. Cảm ơn!

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: 

Theo thông tin bạn cung cấp, tính đến tháng 10/2024, bác của bạn 50 tuổi và bác bạn mong muốn nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP. 

Căn cứ quy định tại Nghị định này, nếu bác bạn được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ hưu trước tuổi trong năm nay theo chính sách tinh giản biên chế thì bác bạn được hưởng chế độ tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP (tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu khoảng 04 tuổi theo Phụ lục I Nghị định 135/2020/NĐ-CP). 

Như vậy, bác của bạn sẽ được hưởng chế độ như sau: 

  • Hưởng lương hưu hằng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội

  • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi

  • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương

  • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

Trong đó, mức hưởng lương hưu hằng tháng của bác bạn được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau: 

Tỷ lệ hưởng = 45% + (số năm đóng BHXH - 20 năm) x 2% (không quá 75%)

Trong đó, theo quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp của bác bạn tham gia BHXH từ năm 1991 nên mức bình quân tiền lương đóng BHXH để làm căn cứ hưởng lương hưu là bình quân tiền lương đóng BHXH của năm năm cuối trước khi bác bạn nghỉ hưu. 

Trân trọng!

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169