Luật sư Vũ Đức Thịnh

Tư vấn về những quyền lợi được hưởng sau khi nghỉ việc

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi nghỉ việc viên chức có thể được hưởng khoản trợ cấp thôi việc từ đơn vị công tác. Trường hợp nào thì việc chức được hưởng trợ cấp thôi việc? Khi thôi việc viên chức sẽ được hưởng những chế độ nào? Thủ tục và điều kiện hưởng các chế độ được pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là viên chức tại đơn vị Sự Nghiệp thuộc Sở VHTT. Tôi đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với viên chức ngành Văn hóa từ 1/01/20xx đến nay được gần 10 năm. Giờ tôi xin nghỉ việc thì tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Liệu tôi có thể tham gia tiếp tục đóng BHXH tự nguyện đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu được không? Tôi phải hoàn tất những thủ tục gì? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề thôi việc của viên chức

Căn cứ Khoản 4 Điều 29 quy định về viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng tại Luật viên chức năm 2010 như sau

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.”

Như vậy, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị bằng văn bản trước ít nhất 45 ngày.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 quy định về các trường hợp viên chức nghỉ việc được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc như sau:

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 như sau:

1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì lý do riêng mà không thuộc trường hợp ốm đau, tai nạn thì bạn không thuộc trường hợp được giải quyết chế độ thôi việc theo quy định.

Ngoài ra, nếu sau khi nghỉ việc bạn có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần làm nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp bạn cần chuẩn bị bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Quyết định thôi việc của đơn vị,…

Thứ hai, quy định đóng BHXH tự nguyện

Đối với chế độ hưu trí thì người lao động bắt buộc phải đóng từ 20 năm BHXH trở lên mới đủ điều kiện xét hưởng. Trường hợp này bạn mới đóng 10 năm và có nhu cầu muốn hưởng lương hưu. Nếu không tiếp tục làm việc thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc thì bạn có thể đóng BHXH tự nguyện đến đủ 20 năm.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do bạn tự lựa chọn. Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 để bạn lựa chọn:

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.”

Về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, bạn cần nộp Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Mẫu TK1-TS. Nộp Tờ khai và đóng tiền cho cơ quan BHXH cấp huyện hoặc đại lý thu tại xã nơi bạn đang cư trú.

Trên đây là nội dung Luật Minh Gia tư vấn về các chế độ người lao động khi nghỉ việc được hưởng. Nếu còn vướng mắc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí