Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Giáo viên nghỉ việc do ốm đau được hưởng chế độ gì?

Pháp luật viên chức hiện hành quy định cụ thể về các trường hợp viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng và các chế độ được hưởng, tuy nhiên đối với mỗi viên chức quá trình làm việc khác nhau, do vậy việc giải quyết các chế độ tùy thuộc vào quá trình làm việc, tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi người.

1. Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức

Viên chức có thể chấm dứt hợp đồng làm việc bằng việc thỏa thuận hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do ốm đau, việc riêng. Tuy nhiên, không phải trường hợp chấm dứt nào cũng được giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật, vì vậy khi nghỉ việc mỗi viên chức cần nắm được các quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm câu hỏi tình huống Luật Minh Gia giải quyết sau đây:

2. Tư vấn về các chế độ khi giáo viên thôi việc đối với giáo viên

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư, tôi là viên chức giáo viên giảng dạy hiện nay là hơn 9 năm, tôi ra trường 20xx và 1 năm tập sự. Năm 20xx tôi chính thức vào biên chế nhà nước, đến nay do ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục nên tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi xin hỏi luật sư là nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì tôi được hưởng những quyền gì? Tôi cần làm những gì? Tôi không nắm rõ về luật nên mong muốn luật sư giúp tôi giải đáp, tôi xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với yêu cầu tư vấn của bạn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, chế độ trợ cấp thôi việc

Căn cứ Khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định: 

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.”

Theo quy định trên thì đối với trường hợp bạn đã điều trị do ốm đâu từ 06 tháng liên tục trở lên thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, tuy nhiên bạn cần phải thông báo trước ít nhất là 03 ngày bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị bạn đang làm việc.

Tại Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung Luật viên chức 2019 quy định về chế độ trợ cấp thôi việc của viên chức như sau:

1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trường hợp của bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do ốm đau thì bạn thuộc trường hợp giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định. Cụ thể, Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

"Điều 58. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc

1. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

2. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.”

Căn cứ quá trình làm việc đơn vị có trách nhiệm chi trả trợ cấp cho bạn đối với những năm bạn làm việc trước 2009 mỗi năm đc hưởng 1/2 số lương. Tiền lương để chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho bạn căn cứ theo mức lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Thứ hai, về các chế độ khác

Ngoài khoản trợ cấp thôi việc, nếu bạn chưa tìm được công việc mới và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn nộp hồ sơ tới Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 như sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp…”.

Như vậy, khi bạn đáp ứng điều kiện trên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, trường hợp nếu bạn đóng 09 năm thì tương ứng với 09 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc.

Bên cạnh đó, với số năm bạn đã đóng BHXH dưới 20 năm có thể lựa chọn rút BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc 1 năm. Hoặc thời gian đã đóng BHXH được bảo lưu và tiếp tục đóng tại đơn vị mới bạn làm việc.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Gia về các chế độ đối với giáo viên khi nghỉ việc, nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp để được giải đáp kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí