Mai Hồng

Tiền lương làm căn cứ tính phép năm

Luật sư tư vấn về tiền lương được dùng làm căn cứ để tính nghi nghỉ phép hàng năm

Kính gửi công ty Luật Minh Gia, em đang có thắc mắc về loại lương để tính tiền phép năm. Công ty em có giao kết với NLĐ bằng hợp đồng lao động với các loại lương sau:Lương cơ bản ( đóng BH) = A đ/26 ngày. Lương KD = B đ/26 ngày( mức lương A/B chưa bao gồm các phụ cấp khác). Vậy, cho e hỏi, tiền phép của cty e sẽ là mức lương bình quân của A+B hay chỉ là mức lương bình quân của A ạ, Rất mong đc sự tư vấn của cty Luật. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thắc mắc của bạn liên quan tới vấn đề tiền lương làm căn cứ tính phép hằng năm. Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định về Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương như sau:

“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

Như vậy, căn cứ để tính phép hằng năm như trường hợp của bạn sẽ là “tiền lương theo hợp đồng lao động”. Tiền lương theo hợp đồng lao động được quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

"Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Như vậy, tiền lương theo hợp đồng lao động làm căn cứ để tính tiền phép năm bao gồm mức lương theo vị trí công việc, chức danh (lương cơ bản); Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Lương kinh doanh của bạn có thể được xác định là một khoản phụ cấp lương hoặc khoản bổ sung khác gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc. Do đó, tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ bao gồm cả mức lương cơ bản và khoản lương kinh doanh này.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay