Nguyễn Kim Quý

Thời gian làm việc làm căn cứ tính ngày nghỉ phép năm

Ngày nghỉ hàng năm là chế độ được quy định cụ thể trong quy định của bộ luật lao động, chế độ này hướng đến đối tượng là người lao động làm việc cho một doanh nghiệp cụ thể. Việc quy định ngày nghỉ hàng năm của người lao động có tác dụng lớn trong quá trình tái tạo sức lao động của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.

1. Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Hiện nay pháp luật lao động hiện hành có quy định rất cụ thể về ngày nghỉ hàng năm của người lao động, theo đó trong quá trình làm việc cho một người sử dụng lao động, người lao động có quyền được nghỉ hàng năm tương ứng với thời gian công tác lại công ty. Tuy nhiên, có nhiều người lao động và người sử dụng lao động đã bỏ qua hoặc thực hiện chế độ này không đúng với quy định của pháp luật dẫn đến ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động.

Trong quá trình hỗ trợ tư vấn pháp luật cho khách hàng công ty Luật Minh Gia nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến ngày nghỉ hàng năm. Các câu hỏi yêu cầu tư vấn chủ yếu như số lượng ngày nghỉ hàng năm tương ứng với thời gian làm việc được quy định như thế nào? Mức lương làm căn cứ để chi trả như thế nào? Doanh nghiệp chi trả ngày phép năm như vậy có phù hợp hay không?...

Nếu bạn cũng đang gặp các vướng mắc tương tự về các vấn đề liên quan đến ngày nghỉ hàng năm bạn hãy liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật lao động của chúng tôi hỗ trợ giải đáp các vấn đề của mình.

2. Thời gian làm việc làm căn cứ tính ngày nghỉ phép hàng năm

Nội dung tư vấn: K/g Quý Công Ty Luật Minh Gia, tôi có 1 thắc mắc liên quan đến ngày nghỉ phép năm nhờ Công ty Luật Minh Gia tư vấn, hỗ trợ giúp tôi, xin chân thành cảm ơn! Tôi làm việc tại công ty 2 năm, được quy định 12 ngày nghỉ phép năm. Tuy nhiên trong năm tôi có 3 tháng mỗi tháng tôi làm việc được 10 công/tháng. các ngày còn lại tôi xin nghỉ không lương, được công ty duyệt. Vậy những tháng tôi làm việc được 10 công đó tôi có được tính 1 ngày nghỉ phép năm hay không? Quy định bao nhiêu công làm việc/tháng thì được hưởng 1 ngày nghỉ phép năm. Xin cảm ơn quý Công Ty.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Thời gian làm việc để làm căn cứ tính thời gian nghỉ hằng năm được tính theo số tháng làm việc thực tế của bạn tại nơi làm việc. Trường hợp bạn làm đủ 12 tháng trong năm thì bạn sẽ được hưởng 12 ngày nghỉ phép năm, tuy nhiên, trong năm bạn có 3 tháng, mỗi tháng làm được 10 công/tháng, các ngày còn lại bạn nghỉ không lương được công ty đồng ý thì căn cứ vào quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP:

“Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.”

Như vậy, thời gian mà bạn nghỉ không lương được công ty đồng ý vẫn được coi là thời gian làm việc để tính thời gian nghỉ hằng năm nhưng cộng dồn không quá 1 tháng, thời gian nghỉ còn lại không phải là căn cứ để tính ngày nghỉ hằng năm. Bạn có 3 tháng làm việc, mỗi tháng làm được 10 ngày, khoảng thời gian này có được cộng dồn để tính ngày nghỉ hằng năm hay không sẽ phụ thuộc vào điều lệ của công ty bạn có quy định cộng dồn số ngày làm việc này để tính ngày nghỉ phép năm không. Nếu tính cả thời gian làm việc tại công ty và cả thời gian nghỉ không lương mà không đủ 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ phép năm của bạn được tính theo tỉ lệ tương ứng với số thời gian làm việc theo công thức sau, căn cứ vào quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP:

“Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2 Điều 114 của Bộ luật lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.”

Như vậy, trường hợp của bạn, vì bạn mới làm việc ở công ty được 2 năm nên chưa đủ điều kiện để được hưởng ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên, bạn có thể tính số ngày nghỉ hằng năm theo công thức sau:

Số ngày nghỉ hằng năm = (12 x số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày nghỉ hằng năm) / 12

(kết quả phép tính lấy tròn đến số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị)

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí