Ls Phùng Gái

Thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội được tính vào thời gian tập sự đối với công chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước A từ 01/04/2010 làm việc theo hợp đồng, trình độ Đại học, công việc đảm nhiệm : chuyên viên, hưởng lương 85%, hệ số 2,34, đóng BHXH đầy đủ. Đến ngày 01/01/2011 được tuyển dụng vào biên chế của chính cơ quan A, công việc đảm nhiệm như khi làm hợp đồng, chuyên viên, hưởng lương 85%, hệ số 2,34.

Trong thời gian từ 01/04/2010 đến 01/01/2011 tôi đã có thời gian làm việc hợp đồng là 09 tháng, hưởng lương tập sự 85%. Theo Nghị định 24/2010 và TT13/2010 của BNV thì tôi được tính trừ thời gian đã làm công việc như khi được tuyển dụng vào biên chế, có đóng BHXH là 09 tháng vào thời gian tập sự sau khi trúng tuyển và chỉ phải tập sự tiếp thời gian là 03 tháng nữa. Đến 01/04/2011 thì tôi được hưởng lương 100% , hệ số 2,34 theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan tôi không tính trừ thời gian tôi đã làm hợp đồng với công việc như khi trúng tuyển, chuyên viên mà từ 01/01/2011 đến 01/01/2012 tôi vẫn phải chịu lương 85% và đến 01/01/2015 tôi mới được nâng lương bậc 2.

Vậy cho tôi được hỏi cách tính của cơ quan tôi như vậy có đúng không? và tôi phải làm những thủ tục gì, và yêu cầu ai để được giải quyết quyền lợi của mình. Vì việc tính như vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đối với việc nâng lương sau này, cách tính thâm niên...Tôi mong được văn phòng Luật Minh gia giải đáp giúp. Tôi chân thành cảm ơn!

>> Tư vấn quy định về chế độ tập sự đối với viên chức, gọi: 1900.6169

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn:

Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 20. Chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

c) Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;

d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Đồng thời, theo thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể:

Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn do thời gian từ 1/4/2010 - 1/1/2011 bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động với công việc phù hợp với ngạch được tuyển dụng. Nên thời gian này được tính vào thời gian tập sự của bạn, tức 1/1/2011 bạn vào biên chế (thời gian tập sự áp dụng là 12 tháng) - tính ra thì bạn chỉ phải thực hiện chế độ tập sự thêm thời gian 3 tháng từ 1/1/2011 -1/4/2011, trong thời gian này bạn vẫn được hưởng mức 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Hết thời gian tập sự đến 1/4/2011 mà đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng (cũng là thời điểm hưởng 100% mức lương bậc 1 ngạch tuyển dụng).

Theo đó, việc cơ quan tính thời gian tập sự kéo dài từ 1/1/2011 đến 1/1/2012, không tính thời gian làm việc trước đó của bạn vào thời gian tập sự là không đúng với quy định pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn có sẽ dựa vào quy định trên để thực hiện quyền làm đơn khiếu nại và đơn gửi trực tiếp ban lãnh đạo đơn vị để giải quyết.

>> Tư vấn thắc mắc về chế độ bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6169

Điều kiện để cộng nối thời gian công tác trong quân đội để tính hưởng BHXH?

Câu hỏi: Kính chào Luật Minh Gia. Tôi nhập ngũ tháng 7/1984, xuất ngũ tháng 7/1987. Khi về, tôi tham gia công tác ở xã cho đến nay. Từ tháng 01/2003 tôi đóng BHXH liên tục cho đến nay. Các thời kỳ đóng với các chức danh sau: 

Từ tháng 01/2003 đến tháng 8/2010: Phó chủ nhiệm HTX dịch vụ NN ; từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2013: Chủ tịch Hội Nông dân; từ tháng 9/2013 đến nay là công chức Tư pháp-Hộ tịch. Từ khi xuất ngũ đến nay tôi chưa được hương bất kỳ chế độ gì. Vậy xin hỏi thời gian trong quân ngũ của tôi có được cộng nối vào thời gian công tác không? Xin chân thành cám ơn Luật Minh Gia.

Trả lời tư vấn: Chào bạn Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn luật bảo hiểm xã hội đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Nghị định 115/2015/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể:

Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội

....

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg  ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg  ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg  ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg  ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu trong thời gian phục vụ trong quân đội bạn chưa hưởng bất cứ trợ cấp xuất ngũ...nào thì thời gian đó (tháng 7/1984, xuất ngũ tháng 7/1987) sẽ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được cộng nối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng chế độ.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp.

Gọi ngay