Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Quy định về việc xếp lương khi viên chức chuyển đổi chức danh nghề nghiệp

  • 04/08/2017
  • Phạm Diệu
  • Luật sư tư vấn về trường hợp hệ số lương của viên chức y tế trường mầm non khi chuyển đổi chức danh nghề nghiệp sang giáo viên mầm non. Nội dung tư vấn như sau:

  Tôi có một câu hỏi như sau cần sự tư vấn của Luật sư:Tôi là viên chức y tế học đường trường Mầm non (hệ trung cấp), hệ số lương: 2,06, kể từ 01/11/2016 Hiện tại tôi đã học xong lớp trung cấp sư phạm mầm non, đang làm thủ tục chuyển đổi chức danh nghề nghiệp từ viên chức y tế học đường sang giáo viên mầm non cùng hạng trung cấp (theo thông tư 12/2012/TT-BNV, ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ). Trường hợp của tôi khi chuyển đổi chức danh nghề nghiệp sang giáo viên mầm non hệ trung cấp thì hệ số lương được giữ nguyên là 2,06 thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01/11/2016 hay là phải hưởng bậc 1, hệ số 1,86 kể từ ngày ký quyết định chuyển đổi chức danh nghề nghiệp. Rất mong được sự hồi âm sớm của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo khoản 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  “3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

  a) Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

  b) Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được dùng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

  c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

  Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

  …”

  Tại khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ quy định về việc hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức như sau:

  “2. Xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức:

  a. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

  b. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.2 sang ngạch thuộc A2.1), thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này.

  c. Trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ (ví dụ từ ngạch thuộc A2.1 sang ngạch thuộc A2.2), thì thực hiện như cách xếp lương hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 này và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này.”

  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nếu được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới. Vì vậy, trong trường hợp này, khi chị chuyển đổi chức danh nghề nghiệp từ viên chức y tế sang giáo viên mầm non hệ trung cấp thì hệ số lương giữ nguyên là 2,06. 

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề chị hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, chị vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng.


  CV tư vấn: Phạm Diệu - Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn