LS Lê Văn Chức

Cách tính chế độ phụ cấp theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg

Chế độ được hưởng của đội viên DA 600 tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg có trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng PC chức vụ LĐ và PC thâm niên vượt khung; Và theo điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP cũng tính 70% thu hút như của Quyết định 70/2009/QĐ-TTg. Vậy tôi làm chế độ cho đội viên được hưởng cả 2 mức phụ cấp đó bằng 140% có được không hay chỉ được tính hưởng 1 trong 2 mức phụ cấp đó là 70% thôi.

Tôi đang tính chế độ cho CB trí thức trẻ thuộc dự án 600 theo quyết định số 70/2009/QĐ-TTg thì chế độ được hưởng của đội viên DA tại khoản 5 Điều 2 Quyết định này có trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng PC chức vụ LĐ và PC thâm niên vượt khung; Và theo điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP cũng tính 70% thu hút như của Quyết định 70/2009/QĐ-TTg. Vậy tôi làm chế độ cho đội viên được hưởng cả 2 mức phụ cấp đó bằng 140% có được không hay chỉ được tính hưởng 1 trong 2 mức phụ cấp đó là 70% thôi. Xin được luật sư tư vấn giúp Tôi xin cám ơn./.
Cách tính chế độ phụ cấp theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg

Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó".

Do đó, chế độ cho đội viên thuộc dự án 600 theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách.

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định:

“Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có”.
 
Điểm c Khoản 5 Điều 2 quyết định số 70/2009/QĐ-TTg

“c) Trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trợ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;”

So sánh hai mức hưởng dành cho đối tượng thuộc chính sách thu hút, khuyến khích tri thức trẻ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ta thấy mức hưởng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg cao hơn mức hưởng quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nên những đối tượng này chỉ được hưởng một chế độ theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 2 quyết định số 70/2009/QĐ-TTg.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách tính chế độ phụ cấp theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV: Tạ Nga - Công ty Luật Minh Gia