Ls Phùng Gái

Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập?

Câu hỏi tư vấn: Tôi tên là N Giáo viên trường cao đẳng nghề điện tại Hà Nội. Ở cuộc họp CBCNV GV của trường vào hồi 10h ngày thứ sáu( 10 tháng 6 năm 2016). Hiệu trưởng có báo: Do hướng dẫn trả phụ cấp đứng lớp từ 1-1-2016 chưa rõ ràng, do đó nhà trường tạm ngưng trả và truy thu 6 tháng đầu năm 2016 ( Đã trả 30% phụ cấp đứng lớp).

 

Từ tháng 6 trở về trước đã trả 30% phụ cấp đứng lớp cho giáo viên. Vậy việc làm đó của nhà trường đúng hay sai so với chế độ chính sách đối với giáo viên trường tôi. Mong được nghe ý kiến tư vấn của các anh chị ở văn phòng luật sư quy định pháp luật về phụ cấp đứng lớp thế nào?  Xin cám ơn

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Hiện nay chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên vẫn được áp dụng theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTG về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể:

 

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

 

1. Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định như sau:

....

 

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

 

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

 

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

 

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

 

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

 

2. Các mức phụ cấp ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 

Và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

 

2. Điều kiện áp dụng

 

Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;
 

Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:
 

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
 

Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
 

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Mục II phần 2:

 

2. Cách tính

 

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

 

Như vậy, theo quy định trên mức phụ cấp và cách tính phụ cấp đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy vẫn áp dụng mức phụ cấp là 30% dựa trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Do đó, đơn vị lấy lý do có hướng dẫn về trả phụ cấp mới ( hai văn bản trên vẫn còn hiệu lực nên hiện nay chưa có văn bản thay thế) để ngừng chi trả phụ cấp và truy thu đối với thời gian đóng trên là không có cơ sở. Nên để đảm bảo quyền lợi thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên chính cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị mình.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái - Công ty Luật Minh Gia. 

Gọi ngay