LS Trần Khánh Thương

Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối nhà giáo.

 

Nội dung đề nghị tư vấn:

Câu 1: Em đang công tác tại Trung tâm dạy nghề công lập. Có năm thì giảng dạy, có năm thì không giảng dạy (Do nhu cầu của người học). Em đã được xếp vào ngạch viên chức giáo dục và đào tạo. Năm nào giảng dạy thì được hưởng tiền phụ cấp tiền đứng lớp (phụ cấp nhà giáo) còn năm nào không giảng dạy thì không được hưởng. Như vậy có đúng không? Những căn cứ pháp lý?

Câu 2: Giám đốc Trung tâm tại nơi em công tác được xếp vào ngạch công chức và không phải xếp theo ngạch viên chức (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà vẫn được hưởng tiền đứng lớp (phụ cấp nhà giáo). Giám đốc lấy lý do là hằng năm giảng dạy khoảng 30 giờ nên đã tổ chức tập huấn cho giáo từ đầu năm nên được hưởng phụ cấp nhà giáo (tiến đứng lớp). Như vậy có đúng không? Những căn cứ pháp lý?

Câu 3: Là giáo viên dạy nghề khoảng 3 năm sau đó đã chuyển sang làm công tác hành chính cùng đơn vị (Tổng cộng công tác được khoảng 10 năm). Vậy có được hưởng tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo hay không? Những căn cứ pháp lý?

 

Hỏi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Giải đáp thắc mắc về chế độ với giáo viên

 

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.
 
Mục 1 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi như sau:
 
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 
2. Điều kiện áp dụng

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.
 
Như vậy, trường hợp của anh là viên chức ngành giáo dục đào tạo nên thuộc đối tượng được hưởng chế độ này. Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè).

Nếu không thuộc một trong các đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2, mục 1 Thông tư trên thì thời gian hưởng phụ cấp ưu đãi của anh không bị gián đoạn.
 
Cũng theo quy định trên “Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;”

Dẫn chiếu đến trường hợp quy định tại điểm c khoản 1: “Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.”
 
Theo đó, Giám đốc Trung tâm là cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của đơn vị (không thuộc các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) nhưng vấn được hưởng phụ cấp ưu đãi nếu trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định.
 
Thứ hai, về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
 
Tại Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

“1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.”
 
 
Như vậy, phụ cấp thâm niên nhà giáo chỉ áp dụng đối với nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Người làm công tác hành chính thì không được hưởng chế độ này. Trường hợp là giáo viên dạy nghề 3 năm sau đó đã chuyển sang làm công tác hành chính cùng đơn vị thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

 

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH