Nguyễn Kim Quý

Nghỉ thai sản có được tính là thời gian nâng bậc lương thường xuyên không?

Luật sư tư vấn về thời gian nâng bậc lương thường xuyên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập có được tính thời gian nghỉ thai sản là thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên không?

Nội dung tư vấn: Kính chào luật sư. Tôi đang làm việc trong cơ quan thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Hợp đồng lao động lần đầu của tôi ký từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 (hưởng 85% lương bậc 1/10 hệ số 2.10). Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 tôi được ký hợp đồng lao động 100% lương bậc 1/10 hệ số 2.10. Đến tháng 2/2014 tôi hoàn thành chương trình học Đại học nên được cơ quan ký hợp đồng mới từ ngày 01/3/2014 đến ngày 28/2/2015 hệ số lương 2.34 bậc 1/9.    Đến 01/01/2016 tôi được nâng bậc lương thường xuyên, tuy nhiên thời điểm này tôi nghỉ sinh (hưởng lương BHXH) nên không ký hợp đồng mới được, do đó cơ quan đợi khi tôi đi làm lại từ tháng 6/2016 thì được ký hợp đồng mới nâng lên bậc 2/9 hệ số 2.67. Hiện tại cơ quan tính thời gian nâng bậc tiếp theo cho tôi là từ ngày 01/6/2016. Như vậy tôi đã bị thiệt 6 tháng. Kính mong Luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi như vậy là có đúng theo quy định về nâng bậc lương thường xuyên hay không? Tôi có thể đề nghị cơ quan truy xét nâng bậc lương thường xuyên lại từ tháng 01/2016 hay không? Hiện nay tôi vẫn đang là hợp đồng lao động.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động nên việc nâng bậc lương thường xuyên của bạn được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ điểm b Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm cả những thời gian sau:

“Điều 6. Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

1. Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

2. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

3. Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

4. Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.”

Như vậy, khoảng thời gian bạn nghỉ sinh từ ngày 1/1/2016 đến tháng 6/2016 do được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội, khoảng thời gian này vẫn được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, việc cơ quan tính thời gian nâng bậc lương cho bạn từ tháng 6/2016 là không phù hợp với quy định của pháp luật. Cơ quan phải tính cả thời gian bạn nghỉ thai sản vào khoảng thời gian xét nâng bậc lương.

Nhưng trên thực tế, công ty không tính cho bạn thời gian 6 tháng nghỉ thai sản là thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này, bạn có thể khiếu nại kèm theo chứng cứ là bản hợp đồng mới tính thời gian xét nâng lương từ tháng 6/2016 lên ban lãnh đạo của cơ quan mình để xét lại thời gian nâng lương. Trường hợp cơ quan không giải quyết khiếu nại cho bạn, bạn có thể khiếu nại tới Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

“4. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu bảo hiểm xã hội và tính hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Thông tư này. Nếu phát hiện việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn không đúng quy định thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện lại theo đúng chế độ quy định, sau đó mới giải quyết các quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng được hưởng (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 01 bản để theo dõi và kiểm tra).”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, thời gian bạn nghỉ thai sản 6 tháng vẫn được tính là thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên của bạn, việc công ty quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên của bạn từ tháng 6/2016 là không phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại tới ban lãnh đạo cơ quan của mình hoặc trường hợp cơ quan không giải quyết, bạn có thể khiếu nại tới Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được xét lại thời gian nâng bậc lương theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Phòng luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay