LS Hoài My

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Luật mới

Chế độ hưu trí là chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định pháp luật. Điều kiện hưởng lương hưu được pháp luật quy định như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi lao động nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi và có 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội trở lên thì đủ điều kiện về hưu. Tuy nhiên, nhiều người lao động đã tham gia đủ 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi về hưu và có mong muốn về hưu trước tuổi.

Trong trường hợp bạn cần tư vấn về điều kiện về hưu trước tuổi, cách tính tỷ lệ lương hưu và mức hưởng lương hưu hàng tháng bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi yêu cầu tư vấn qua Email hoặc Gọi: 1900.6169, để được Luật sư tư vấn giải đáp.

2. Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Chồng tôi bị bệnh không đủ khả năng lao động, chồng tôi được chỗ cơ quan làm việc tư vấn đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Tôi có nắm được thông tin luật BHXH năm 2016 có quy định khác hơn so với năm 2015 về trước là nam đủ 51 tuổi có 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động 61% thì được hưởng lương hưu, sau đó cứ mỗi năm tăng 1% cho đến khi đủ 55 tuổi. Tôi không hiểu lắm về cách tính này, luật sư tư vấn và tính giùm tôi. Chồng tôi sinh 15/8/1965, đóng bảo hiểm được 20 năm 2 tháng. Luật sư tính giùm nếu đủ 51 tuổi thì như chồng tôi vậy đủ 51 tuổi chưa và đủ 51 tuổi theo luật mới thì có lợi hơn phải không? Cám ơn luật sư.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (có hiệu lực vào 1/1/2016) quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Theo thông tin bạn cung cấp, chồng bạn sinh ngày 15/8/1965 nên đến ngày 15/8/2016 thì chồng bạn mới đủ 51 tuổi.  Như vậy, chồng bạn đã đóng bảo hiểm được 20 năm 2 tháng và nếu bị suy giảm 61% khả năng lao động thì chồng bạn được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Tuy nhiên, sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi (chứ không phải tăng thêm 1% như bạn đã nói ở trên) cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Điều này được hiểu là bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2020 trở đi thì nam đủ 55 tuổi, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và đóng bảo hiểm đủ 20 năm thì mới được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí