Trần Tuấn Hùng

Hưởng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp

Em có một thắc mắc mong luật sư tư vấn giùm em..! Em có làm cho một cty hơn 1 năm,nhưng thời gian cty đóng bảo hiểm xã hội cho em chỉ được 8 tháng.do cty giảm biên chế nên phải cho em nghỉ việc,thời hạn hợp đồng còn 4 tháng mới hết. Em muốn hỏi nếu cty cho em thôi việc thì em có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?và tiền BHXH chi trả như thế nào. Em chân thành cám ơn.!!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết”.
 
Trường hợp của bạn chưa đưa ra đủ cơ sở dữ liệu nên nếu bạn đóng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu 12 tháng và đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
Về điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội:

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định:

“Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”
 
Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”. 
 
Bên cạnh đó theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định:

“3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này”.

Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 8 tháng, theo quy định trên sẽ được tính tròn là 1 năm. Theo đó mức bảo hiểm xã hội mà bạn được hưởng là 1,5 tiền lương hàng tháng.
 
Về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Theo Điều 120 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định:

“Điều 120. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này”

Trân trọng.
CV. Bảo Phượng – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí