Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hết hạn hợp đồng không muốn ký tiếp có phải thông báo cho công ty?

Luật sư tư vấn về trường hợp hết hạn hợp đồng lao động: việc báo trước khi người lao động không muốn ký tiếp chi trả tiền lương, sổ BHXH,... Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Chào Luật Minh Gia, nhờ Luật Minh Gia hỗ trợ tư vấn trường hợp của mình. Tôi đã làm việc ở Nhà khách, trực thuộc Uỷ ban tỉnh từ 06/7/2016-01/4/2017 (3 hợp đồng 3 tháng liên tiếp không đóng bảo hiểm); từ 02/4/2017-02/4/2019 (2 hợp đồng 1 năm có đóng bảo hiểm). 16/3/2019 tôi có báo với nhân sự là sẽ nghỉ việc khi hết hợp đồng lao động và nhân sự báo với tôi không cần làm đơn thôi việc khi hết hợp đồng. 18/3/2019 nhân sự đã báo với BGĐ về vấn đề nghỉ việc của tôi để họ nắm thông tin. Vài ngày sau đó, phó GĐ phụ trách tổ tôi có gặp mặt hỏi thăm và yêu cầu tôi viết đơn thôi việc để PGĐ có cơ sở trình GĐ thôi.

Do bận nhiều việc nên đến 27/3/2018, GĐ mới gặp mặt và báo 01/4/2019 GĐ sẽ ký đơn thôi việc. Sau khi tôi nghỉ việc, cơ quan không có ai liên hệ với tôi về vấn đề thanh toán các chế độ nghỉ việc và thanh toán nợ tiền tăng từ tháng 12/2018-03/2019, tiền trực đêm cho tôi. Mãi đến 04/5/2019 tôi liên hệ hỏi thì phụ trách kế toán trả lời khi nào có khách trả nợ cho cơ quan thì cơ quan mới thanh toán cho tôi. 06/5/2019 tôi liên hệ GĐ về việc thanh toán chế độ thôi việc của tôi, GĐ trả lời đã chỉ đạo kế toán rồi, sẽ giải quyết sớm cho tôi. Đến 13/5/2019 cơ quan mới điện thoại báo đã có tiền, yêu cầu tôi đến nhận.

14/5/2019, tôi có làm Giấy uỷ quyền do Xã xác nhận cho anh tôi đến nhận, nhưng chưa gửi lại sổ bảo hiểm và cũng không có tiền trợ cấp thôi việc. Phụ trách kế toán nói do tôi nghỉ không báo trước 30 ngày, ngoài ra, lương hợp đồng từ 02/4/2017 được tính theo hệ số bằng đại học, còn hợp đồng 02/4/2018 được tính theo lương vùng KV3, trong khi quy định tăng lương vùng áp dụng cho cả nước tăng từ tháng 1/2019, còn cơ quan tôi thì 04/2019 mới tăng lương và không cho truy lãnh phần chênh lệch với lí do là quy chế cơ quan đến 04/2019 mới tăng. Trường hợp của tôi nếu cần khiếu nại thì có thể khiếu nại ở đâu? Nhờ Luật Minh Gia hỗ trợ giúp tôi. Trân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau: 

Thứ nhất, về hợp đồng lao động.

Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Bạn đã ký hợp đồng lao động với khách sạn với 3 hợp đồng liên tiếp 3 tháng và 2 hợp đồng 1 năm nên theo quy định trên, công ty đã có hành vi ký sai loại hợp đồng lao động với bạn vì thực tế, sau khi ký 2 hợp đồng 3 tháng liên tiếp, công ty phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với bạn. Hiện tại, hợp đồng lao động giữa bạn với khách sạn được xác định là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thứ hai, về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Do hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn nên khi bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, bạn cần báo trước ít nhất 45 ngày. Thực tế, bạn báo trước cho bộ phận nhân sự về việc chấm dứt hợp đồng vào ngày 16/03/2019 và đến 02/04/2019 bạn đã nghỉ việc, do đó, bạn đã vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng và có nghĩa vụ bồi thường cho công ty theo Điều 43 Bộ luật Lao động 2012, trong đó, có tiền vi phạm thời hạn báo trước (cần trừ đi thời gian từ 16/03/2019 đến 02/04/2019), đồng thời không được nhận trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, nếu bạn chứng minh được việc ngày 16/03/2019 bạn có báo với khách sạn về việc chấm dứt hợp đồng và được sự đồng ý của Ban giám đốc (chấm dứt HĐLĐ trên cơ sở thỏa thuận) thì bạn đã chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật và không có nghĩa vụ bồi thường do vi phạm thời hạn báo trước và được hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp thôi việc.

Thứ hai, về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Từ ngày 01/01/2019, Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực điều chỉnh tăng mức lương khu vực được áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Bạn làm việc cho khách sạn với hợp đồng từ 02/04/2018 đến 02/04/2019 hưởng lương theo mức lương tối thiểu vùng khu vực III thì mức lương của bạn sẽ tăng từ 01/01/2019. Việc khách sạn không áp dụng mức lương tối thiểu vùng với bạn từ 01/01/2019 là trái luật, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty thanh toán phần chênh lệch tiền lương này.

Thứ ba, về việc trả tiền lương và sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc.

Khoản 2 và 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, tiền lương và các khoản liên quan đến quyền lợi của bạn phải được khách sạn thanh toán trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi chấm dứt hợp đồng vào ngày 02/04/2019, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Việc khách sạn đến ngày 14/05/2019 mới chi trả cho bạn các quyền lợi về lương như nợ lương tăng từ tháng 12/2018-03/2019, tiền trực đêm là không đúng luật và phải trả thêm lãi chậm trả lương cho thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2012.

Ngoài ra, việc công ty chưa trả sổ BHXH cho bạn khi nghỉ việc là trái luật, do đó, bạn có thể gửi đơn lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi công ty có trụ sở yêu cầu hòa giải tranh chấp về tiền lương, việc trả sổ BHXH khi chấm dứt hợp đồng.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí