LS Trần Khánh Thương

Chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương

Chấm dứt hợp đồng lao động Đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức

 

Chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Xin chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, năm 2013 tôi vào nghành và nhận quyết định của phòng giáo dục về công tác tại trường tiểu học với họp đồng làm việc dài hạn đến khi thi tuyển ngạch viên chức. Năm 2016 tôi có tham gia thi viên chức nhưng không đạt. Phòng GD chấm dứt họp đồng làm việc với tôi. Xin cho hỏi luật sư là Phòng GD thực hiện như vậy có họp lí không? Xin cảm ơn luật sư, rất mong sự hồi đáp sớm nhất của luật sư.

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

1 |==========================

Đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Kính chào Công Ty Luật Minh Gia. Kính nhờ công ty tư vấn dùm tôi vấn đề sau. Viên chức là biên chế nhà nước, công việc được giao hoàn thành (trong thời gian đi làm việc). Tuy nhiên trong người bị bệnh và thường nghỉ việc (mỗi lần nghỉ ốm từ 5-15 ngày - có khi có giấy cho nghỉ ốm của bác sĩ, có khi ở nhà tự điều trị không có giấy cho nghỉ ốm của bác sĩ) công việc được giao phải phân công cho người khác đảm nhiệm trong thơi gian bị ốm, đến nay số ngày nghỉ tổng cộng trong năm 2016 trên khoảng 30 ngày (đã trừ những ngày nghỉ phép năm theo quy định). Trường hợp này có thể giải quyết co nghỉ việc được không ?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 29 Luật viên chức về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

"1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động."....

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169