Nguyễn Văn Cảnh

Có được báo giảm bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động không?

Luật sư tư vấn trường hợp người sử dụng lao động muốn báo giảm bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp sắp giải thể. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi:

Chào Anh (Chị),Công ty hiện tại em đang chuẩn bị làm hồ sơ giải thể (chỉ là chuẩn bị chứ chưa giải thể). Công ty có 1 Giám Đốc và 5 nhân viên. Em cũng vừa thành lập 1 công ty mới. Giờ em làm khai giảm toàn bộ lao động từ công ty chuẩn bị giải thể sang công ty mới thì có được không? Khai giảm luôn Giám Đốc.Vui lòng xem email và phản hồi giúp em. Trân trọng

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp của bạn, nếu như công ty đang làm thủ tục giải thể và chấm dứt hợp đồng lao động với toàn bộ người lao động thì cần làm thủ tục báo giảm lao động với bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, khi công ty bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì có nghĩa vụ báo giảm, chốt sổ bảo hiểm của người lao động. Ban lập hồ sơ gồm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT(mẫu D02-TS theo QĐ 595/QĐ-BHXH) gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi báo giảm BHXH thành công bạn tiến hành làm hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội như sau:

- Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người);

- Các tờ rời sổ (nếu có)

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS, 01 bản)

Khi công ty mới ký kết hợp đồng lao động với người lao động thì công ty mới của bạn tiến hành thủ tục khai báo và nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Tư vấn miễn phí