Hỏi đáp pháp luật Lao động

Luật sư tư vấn pháp luật chung trong lĩnh vực hình sự, trả lời tư vấn luật Lao động - Bảo hiểm - Thuế miễn phí qua Email, tư vấn qua tổng đài 1900.6169 như quy định về Hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải, chế độ lao động, bảo hiểm và các quy định khác liên quan.
 

Ký hợp đồng lao động với 2 công ty thì khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp  thôi việc cả 2 công ty không?

Ký hợp đồng lao động với 2 công ty thì khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc cả 2 công ty không?

Luật sư tư vấn trợ cấp thôi việc cho người ký Hợp đồng lao động 2 công ty. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước không?

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có phải báo trước không?

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ việc trong thời gian thử việc: bồi thường chi phí đào tạo, trả lương thử việc. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tai nạn lao động khi không được đóng Bảo hiểm tai nạn lao đông thì có được bồi thường không?

Tai nạn lao động khi không được đóng Bảo hiểm tai nạn lao đông thì có được bồi thường không?

Luật sư tư vấn vấn đề người lao động bị tại mà người sử dụng lao động không đóng BHXH thì người lao động có được bồi thường không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc 12 tháng có phù hợp với quy định không?

Người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc 12 tháng có phù hợp với quy định không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người trúng tuyển viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 12 tháng, thời gian tập sự 12 tháng có phù hợp với quy định của pháp luật không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Tư vấn về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho người lao động

Tư vấn về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho người lao động

Luật sư tư vấn về cách tính Bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho người lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người lao động được hưởng chế độ như thế nào khi bị tại nạn lao động?

Người lao động được hưởng chế độ như thế nào khi bị tại nạn lao động?

Luật sư tư vấn về hưởng chế độ tai nạn lao động. Trách nhiệm của công ty khi có người lao động bị tai nạn lao động, hồ sơ, thủ tục hưởng và mức hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định như thế nào?

Chi tiết >>

Công chức xin chuyển công tác: điều động hay biệt phái?

Công chức xin chuyển công tác: điều động hay biệt phái?

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức chuyển công tác từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở ngành sang làm giáo viên. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thời gian đóng BHXH của người công tác trong cơ quan Nhà nước trước năm 1995

Thời gian đóng BHXH của người công tác trong cơ quan Nhà nước trước năm 1995

Luật sư tư vấn về cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan nhà nước từ trước 01/01/1995. Thời gian đi học có được tính là thời gian công tác liên tục để hưởng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức không?

Chi tiết >>

Ủy ban Nhân dân Huyện ra quyết định về hưu sớm trước thời điểm mong muốn có đúng không?

Ủy ban Nhân dân Huyện ra quyết định về hưu sớm trước thời điểm mong muốn có đúng không?

Luật Minh Gia tư vấn thắc mắc về việc Ủy ban Nhân dân Huyện ra quyết định đối với cán bộ về hưu sớm theo Nghị định 26/2015/ND-CP.

Chi tiết >>

Tư vấn thắc mắc về sử dụng lao động nước ngoài?

Tư vấn thắc mắc về sử dụng lao động nước ngoài?

Xin chào. Nhờ tư vấn giúp mình vấn đề sử dụng người lao động là người nước ngoài như sau ạ: Hiện tại mình đang làm Giấy phép lao động cho 2 người nước Hàn Quốc để làm việc cho công ty. Trong mẫu số 1 giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, có 1 mục là Lý do sử dụng người lao động nước ngoài mà không sử dụng người lao động VN.

Chi tiết >>

Nghỉ việc ở công ty cũ nhưng không lấy sổ BHXH và hiện nay bị mất thì làm thế nào?

Nghỉ việc ở công ty cũ nhưng không lấy sổ BHXH và hiện nay bị mất thì làm thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động nghỉ việc ở công ty cũ nhưng không lấy sổ bảo hiểm xã hội, sau đó đi làm công ty mới và hiện nay muốn lấy sổ bảo hiểm xã hội nhưng bị báo là đã mất thì phải làm thế nào và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Người lao động nước ngoài thay đổi nơi tạm trú ghi trong thẻ cư trú thì phải làm thủ tục gì?

Người lao động nước ngoài thay đổi nơi tạm trú ghi trong thẻ cư trú thì phải làm thủ tục gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động nước ngoài thay đổi nơi tạm trú ghi trong thẻ cư trú thì phải thay đổi thẻ cư trú hay không và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Có được tăng lương trước thời hạn khi được danh hiệu thi đua cấp cơ sở?

Có được tăng lương trước thời hạn khi được danh hiệu thi đua cấp cơ sở?

Luật sư tư vấn tăng lương trước thời hạn khi đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thỏa thuận đóng BHXH giữa người lao động và công ty có được không?

Thỏa thuận đóng BHXH giữa người lao động và công ty có được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề NLĐ làm việc bán thời gian có được đóng BHXH và các bên trong quan hệ lao động có được thỏa thuận đóng BHXH không.

Chi tiết >>

Người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội

Người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn về trường hợp: cấp lại sổ BHXH khi bị mất hoặc thất lạc và thủ tục gộp sổ BHXH. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, trình tự và thủ tục như thế nào?

Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, trình tự và thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động mất sổ bảo hiểm xã hội thì có xin cấp lại được không, hồ sơ, trình tự và thủ tục như thế nào và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Hỏi về mức lương làm căn cứ tính phép, trợ cấp thôi việc

Hỏi về mức lương làm căn cứ tính phép, trợ cấp thôi việc

Luật sư tư vấn nội dung mức thưởng hoàn thành công việc có được dùng làm căn cứ tính phép và trợ cấp thôi việc không

Chi tiết >>

Thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn về thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ lễ, Tết có được tính vào thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động không? Thời điểm người lao động được nghỉ việc?

Chi tiết >>

Lao động nữ đóng bảo hiểm 4 tháng trước khi sinh có được hưởng BHXH không?

Lao động nữ đóng bảo hiểm 4 tháng trước khi sinh có được hưởng BHXH không?

Luật sư tư vấn trường hợp lao động nữ không đóng BHXH liên tục muốn nghỉ việc hoặc tiếp tục làm việc và đóng BHXH mà vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Chi tiết >>

NSDLĐ không trả tiền lương cho người lao động ngày nghỉ lễ, tết giải quyết như thế nào?

NSDLĐ không trả tiền lương cho người lao động ngày nghỉ lễ, tết giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động nghỉ lễ tết từ ngày 1/2/2019 đến ngày 11/2/2019 thì được nghỉ bao nhiêu ngày lễ tết? Người sử dụng lao động không chấm công cho người lao động thời gian nghỉ lễ tết thì giải quyết như thế nào? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết >>