Tuấn Luật sư

Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Pháp luật quy định về chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng như thế nào? Trong trường hợp vợ, chồng có nhu cầu nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì cần phải thỏa thuận ra sao? Bạn có thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận sau đây của công ty Luật Minh Gia.

1. Luật sư tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình

Xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự, pháp luật Hôn nhân và gia đình tôn trọng ý chí của vợ chồng trong trường hợp các bên có nhu cầu nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ, chồng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cặp vợ, chồng còn gặp lúng túng khi tiến hành xác lập thỏa thuận và thực hiện công chứng văn bản thỏa thuận.

Vì vậy, công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản được nhập, nội dung thỏa thuận về tài sản và các vấn đề khác. Biểu mẫu chỉ mang tính tham khảo nên nếu phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình thỏa thuận, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được thõ trợ.

2. Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

thoa-thuan-nhap-tai-san-rieng-jpeg-05122012115924-U1.jpeg

Luật sư tư vấn và hướng dẫn về việc Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

--------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
THỎA THUẬN
NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Họ tên Vợ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­

cấp ngàytháng___năm____

Địa chỉ thường trú:                                                        

Họ tên Chồng:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân số:

cấp ngàytháng___năm____

Địa chỉ thường trú                :

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ____ đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: do UBND phường/xã ............................... cấp ngày:..............................

Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _ có tài sản riêng là:

Căn nhà toạ lạc tại số:đường__phường (xã)quận (huyện)_do được (thừa kế, tặng cho,...) __:

Đặc điểm căn nhà:

-         Loại nhà:

-         Cấu trúc:

-         Diện tích khuôn viên:

-         Diện tích xây dựng:

-         Diện tích sử dụng:

-         Diện tích trong lộ giới:

-       Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___

Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:

1.       Ông/bà ___, đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số: đường phường (xã) quận (huyện)______ vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên, Ông ___ và Bà là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật.

2. Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành bản, mỗi bản trang, Phòng Công chứng số___    lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày_

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ___

Vợ                                                     Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên)                              (Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí