LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng được quy định về quyền có tài sản riêng, quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng, quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng.

1. Luật sư tư vấn quy định về tài sản riêng của vợ chồng

Sau khi kết hôn, nhiều cặp vợ chồng không biết xác định đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng của vợ, chồng. Vấn đề xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng là rất quan trọng trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến tài sản giữa vợ chồng hoặc giữa vợ, chồng với người thứ ba. Để xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Cách xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

+ Cách xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

+ Quy định pháp luật về chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi, ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây:

2. Xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản riêng của vợ, chồng

+   Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. cụ thể: “Khi hôn nhân tồn tại, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.” và “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng".

+ Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

+ Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng.

+ Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng; trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không uỷ quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó.

+ Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

+ Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng.

+ Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thoả thuận của cả vợ chồng.

--------------

Câu hỏi thứ 2 - Em bán quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình có cần sự đồng ý của anh?

Em có mua 1 căn chung cư năm 2016 và ở chung với mẹ em,  căn nhà đứng tên em. Năm 2017 mẹ em đột ngột qua đời và em đang có ý định muốn bán căn nhà đi để mua chỗ khác.Anh trai em đòi sau khi bán phải chia 25% cho anh trai em. Em muốn hỏi có phải chia không khi tài sản đứng tên em mà không có tí giấy tờ nào liên quan đến việc mẹ em có phần trong căn nhà ?Mong anh tư vấn giúp em , cám ơn anh trước.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây:

>> Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định

Theo đó, nếu quyền sử dụng đất thuộc tài sản riêng của bạn thì khi bán không cần sự đồng ý của của các thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả anh trai. Sau khi bán cũng không bắt buộc phải chia phần cho anh trai.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn
Tải App