LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tái phạm là gì? Quy định về tái phạm theo luật hình sự?

Tái phạm theo quy định tại bộ luật hình sự được hướng dẫn, phân tích về điều kiện, hành vi, lỗi và các vấn đề khác như sau:

Tái phạm là gì?

Theo quy định thì: Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

tai-pham-jpg-22092013021148-U1.jpg

Tư vấn quy định về tái phạm trong luật hình sự, gọi: 1900.6169

Cụ thể được hiểu như sau.

- Tội phạm đã bị kết án là một tội phạm bất kỳ được quy định trong Bộ luật hình sự và không phân biệt là tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng hay tội đặc biệt nghiêm trọng, và cũng không phân biệt tội đó thực hiện do lỗi cố ý hay vô ý.

-  Điều kiện thứ hai là chưa được xóa án tích có nghĩa chưa đủ những điều kiện theo quy định về xóa án tích;

- Phạm tội mới do lỗi cố ý có nghĩa tội mới mà người phạm tội phải do lỗi cố ý và không phân biệt tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng hay tội đặc biệt nghiêm trọng.

Như vậy, tái phạm là căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, và việc áp dụng phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm.

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn