Nguyễn Thị Thùy Dương

Thụ án dưới 12 tháng có được xét giảm án không?

Theo quy định thì đang trong thời gian chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án thì người đang thi hành án vẫn có thể được giảm án, giảm mức hình phạt đã tuyên nếu đáp ứng được những điều kiện để được giảm án theo quy định pháp luật. Để xác định các điều kiện đó quý khách có thể tham khảo nội dung dưới đây:

Tại Điều 63 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có quy định về giảm mức hình phạt đã tuyên theo đó thì người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân.

Theo quy định này, để được xem xét giảm mức hình phạt thì người bị kết án phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Đã chấp hành hình phạt được một thời hạn nhất định; đối với giảm mức hình phạt lần đầu thì thời gian đã chấp hành án phải là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân;

- Được xác định có nhiều tiến bộ trong thời gian chấp hành án;

- Đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự theo bản án.

Như vậy, nếu hình phạt đối với người phạm tội là dưới 12 tháng tù nhưng người phạm tội đã chấp hành được ít nhất một phần ba thời hạn và đáp ứng được các điều kiện để được giảm mức hình phạt khác đã liệt kê trên thì vẫn có thể được xét giảm án.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP thì việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 (ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc khánh (2/9) và tết Nguyên đán. Đối với các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù vào dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) thay cho dịp tết Nguyên đán. Năm để xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được xác định từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Do đó, để xác định mình có được giảm án khi đang trong thời gian chấp hành án hay không thì người đang chấp hành án cần xem xét các yếu tố nêu trên.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn