Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Quy định về tội cướp giật tài sản

  • 23/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội cướp giật tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, cụ thể như sau:

  toi-cuop-giat-jpg-23032013124549-U1.jpg

  Quy định pháp luật về tội cướp giật tài sản

   

  Theo điều 136 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì tội cướp giật tài sản được quy định như sau:

  1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

  A) Có tổ chức;

  B) Có tính chất chuyên nghiệp;

  C) Tái phạm nguy hiểm;

  D) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

  Đ) Hành hung để tẩu thoát;

  E) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

  G) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  H) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  A) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

  B) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  C) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  A) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

  B) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  C) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

  Trân trọng !
  P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169