Biểu mẫu Thủ tục Lao động

Chuyên mục Biểu mẫu, Thủ tục về Lao động - Bảo hiểm được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Lao động, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.
 

Mẫu quyết định Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn(Mẫu số 07C-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu quyết định Về việc hưởng chế độ tử tuất một lần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (Mẫu số 08D-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu số 08C-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định Về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định Về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng(Mẫu số 10A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai của nhân thâ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai của nhân thân (Mẫu số 09A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản xác minh về nhân thân hưởng chế độ tử tuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản xác minh về nhân thân hưởng chế độ tử tuất (Mẫu số 09B-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đăng kí nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT bạn đầu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy đăng kí nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT bạn đầu (Mẫu số 13-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy giới thiệu về giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy giới thiệu về giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu số 15A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng(Mẫu số 15B-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng(Mẫu số 16A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm ...

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng(Mẫu số 16B-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng(Mẫu số 18B-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí giải quyết hưởng BHXH

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí giải quyết hưởng BHXH (Mẫu số 20-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham ...

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp công nhân cao su (Mẫu số 24M-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ91

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ91 (Mẫu số 24K-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ613

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo QĐ613(Mẫu số 24N-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng trợ cấp cán bộ xã hàng tháng (Mẫu số 24C-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu (đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi) (Mẫu số 24A-HSB) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169