Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động và người lao động xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động.

Chi tiết
Mẫu đăng ký thất nghiệp
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết
Đăng ký tư vấn riêng